ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล J-Gate for Consortia (JCCC) ซึ่งเป็นเว็บท่า หรือ Gateway ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลหลายๆ ฐานข้อมุล เปิดให้ผู้ใช้เข้าสืบค้นได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาการเข้าใช้ ซึ่งจะสามารถสืบค้นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปจากฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับได้จากอินเตอร์เฟสเดียวกัน ดำเนินการโดยบริษัท BestBooks ซึ่งจะทำให้ห้องสมุดและผู้ใช้ได้รับประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยให้ห้องสมุดในภาคีแบ่งปันวารสารและใช้วารสารร่วมกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

2. ลดปริมาณการบอกรับวารสารที่ซ้ำซ้อนและปริมาณการใช้ไม่มากลงได้

3. ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากการติดต่ออินเตอร์เฟสเดียว

ซึ่งทางบริษัทแจ้งมาว่าจะอนุญาตให้ทดลองใช้ JCCC ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2550 เป็นต้นไปเป็นเวลา 2 เดือน

หากได้ทดลองใช้แล้ว มีดีอย่างไร จะบอกต่อนะคะ