ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่เริ่มขึ้นปีใหม่ หลายคนก็ถือโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ นับว่าเป็นสิ่งดีมากที่เราจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ นับว่าเป็นโอกาสปรับปรุงตัวอีกก็ว่าได้ ขอให้เราทิ้งสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดไปกับปีเก่า นำสิ่งใหม่ๆ ที่ดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่ชีวิตอีกครั้ง แล้วท่านทั้งหลายสามารถเขียนสิ่งดีที่คาดว่าจะทำในปีนี้ได้บ้างไหม เช่น

  • พูดจากดีๆ ไม่ใช้คำไม่สุภาพ
  • คิดดีต่อตัวเองและผู้อื่น ไม่อิจฉากัน
  • ทำดีต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ทำร้ายตัวเอง(บริโภคสิ่งเป็นอันตราย)ทั้งหมาย
  • มีจิตใจงามและบริสุทธิใจกับทุกคน ให้ความเมตตาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์
  • ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรู้ความสามารถ เต็มเวลา
  • ยังคงมีสิ่งดีๆ อีกมากมายที่คนเราต้องทำต่อไป