ไม่ผิด ไม่ถูก ปลูกแนวคิด

 AAR หรือ After Action Review เทคนิคกับ จริตคนเขียน Blog

 ความเชื่อมโยง ระหว่าง Blogger and(as) Worker

 การเขียนเรื่องราว เรื่องเล่า เรื่องอย่างสื่อ ลงใน Blog มีหลากหลายแนวทาง

 ได้ฟัง ได้อ่าน จากกูรู หลายท่านว่า ทำอย่างไรก็ได้ "ไม่มีผิด ไม่มีถูก ขอให้กล้าที่จะ แลก เปลี่ยน นำไป เรียน นำไปพัฒนา"

 ทิศทางการ

 "ลิขิต ๒๕๕๐ น่าจะจูนคลื่นหากัน ไม่ติดในเทคนิค ติดในสาระ นำความรู้ฝังลึก ติดมากับการทำงาน(จริง) มาเล่า มาแลก มาเปลี่ยน มาเรียน มารู้ นำไปกู่สร้างสังคม สร้างตน สร้างฅน"

 "คิดก่อนเขียน คิดก่อนที่จะ ลปรร คิดก่อนที่จะนำไปปรับ ปรุง แต่ง เติม เสริม ก่อน"

 B2B พลีสร้างสรรค์ ๒๕๕๐ น่าจะร่วมกู่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง เรียบเรียงประสบการณ์ นำงานมาเล่าสู่

  นำมาเรียนรู้ก่อน (BAR = Before Action Review)

 เรียนรู้ระหว่างกิจกรรม (DAR = During Action Review)

 เรียนรู้หลังกิจกรรม (AAR = After Action Review)

 นำไปสร้างสัญญาใจ ไฟปรารถนา Passion Plan

 อย่าทำแบบแกนๆ ทำให้เป็นงานประจำ บูรณาการเข้าในเนื้องาน เพื่อเป้าหมายขององค์กรครับ

 ขอส่งแรงใจ มายัง Blogger ทุกท่านที่รวมพลังสร้างสรรค์ กลมกลืนไปกับสาระในการพัฒนา ตน ฅน งาน และ องค์กร

Happy NewYear

JJ2007