เด็กดิ้อ เป็นคำพูดของครู ที่ได้รับฟังบ่อยๆเมื่อมีการสนทนากันเกี่ยวกับนักเรียน บางคนบอกไม่อยากสอน แยกเด็กออกไป รับเข้ามาแบบเดินเข้าไม่มีคุณภาพ สรุปแล้วทุกอยากผลักไส แต่มาคิดว่า จะทำอย่างไร เขาจึงจะไม่ดิ้อ เพราะถ้าทำโดยการผลักไสไล่ส่ง ไม่สนใจ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคม แล้วใครจะสอน ใครจะบอก นี่แหละต้องมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไร ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาให้ลุล่วง โดยที่สอนเขาอย่างมีความสุข ใครมีวิธีที่ดีๆก็บอกมาบ้างนะครับ ไม่อยากให้สังคมมีปํญหาเพราะว่าการเลือกสอน คนดีสอนไม่อยาก แต่คนไม่ดีสอนได้สำเร็จท้าทายความสามารถ นี่แหละความสุข