ความรู้สึกในการเรียนวรรณกรรม     

                                         โดย...     เด็กหญิงอุทุมพร  สีโสดา               

    ในครั้งนี้คุณครูได้ให้มาแสดงความร้สึกเกี่ยวกับการเรียนวรรณกรรมผ่านทาง  Gotoknow ที่คุณครูได้สอนมาแล้ว และในวันนี้จึงได้มีโอกาสมาแสดงควารู้สึกเกี่ยวกับการเรียนวรรณกรรมคำสอยคำสอย    ที่ได้ศึกษามา                                                                             

     ความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนในกลุ่มวรรณกรรมคำสอยนั้นดิฉันได้จัดอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมกลุ่มคำสอย   ดิฉันรู้สึกว่าบันยากาศการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้น  จะมีทั้งความรู้และความสนุกรวมกันอยู่ด้วย ด้านความรู้นั้นดิฉันคิดว่าการเรียนวรรณกรรมคำสอยจะแฝงทั้งคำสอน ข้อคิด และข้อปฏิบัติที่ดี แต่บางคำก็อาจเป็นคำที่ไม่สุภาพและเป็นคำที่ยาบคาย  แต่คำทุกคำนั้นก็มีความหมายทั้งสิ้นการที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคำสอยต้องออกหาความรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การเรียนนอกโรงเรียนจะมีครูภูมิปัญญาในหมู่บ้านมาทำการเรียนการสอน ครูภูมิปัญญาที่สอนเกี่ยวกับคำสอยนั้นคือ คุณยายทองอ่อน  จันทะสอน  คุณยาย ท่านจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขำขัน  และร่าเริง  สอนอย่างสนุกสนาน  ส่วนด้านการเรียนคำสอยที่มีความสนุกนั้นส่วนมากจะเป็นคำสอยที่ตลกและการสอยล้อเล่นกัน คำสอยที่เรานำมาประยุคต์ที่พวกดิแนจัดแต่งขึ้น เช่น สอยสอยพี่น้องฟังสอย หากยู่ในวัยเรียนกะอย่าคิดมีฮัก ใฮ้เรียนไปคัก ๆ ค่อยมีฮักนอกการเรียน อันนี้กะสอย  ความหมาย การที่เราเรียนอยู่นั้นเราควรมีความรับผิดชอบที่ดีก่อนที่จะมีความรัก   นี้ก็จะเป็นการประยุคต์คำสอยขึ้นเหมือนกัน

     เพราะฉนั้นอยากจะเชิญชวนทุก ๆ ท่าน และท่านครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤกทธิ์ ได้ดูการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ และเพือมารับรู้ถึงความรู้สึกในการเรียนวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ  และขอขอบคุณคณะครูที่ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็ในครั้งนี้