วันพฤหัสบดีที่  4 มกราคม  2550

     ช่วงเช้า

     ในวันนี้พี่ศุภรักษ์ในดิฉันและน้ำเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยไปที่ฝ่าย  นิเทศศิลป์เพื่อที่จะไปเอาสรุปการสร้างพระไพรีพินาศ รุ่น กฟผ.ยั่งยืน ตลอดจนศึกษาการออกแบบแผ่นใบปลิว  เพื่อทำการแยกหมวดหมู่ของภาพเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในครั้งต่อไป 

     ช่วงบ่าย

     ในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันกับเพื่อนๆที่มาฝึกงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช่วยกันเก็บสายรุ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 5 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่ผ่านช่วงการจัดงานเลี้ยงมาแล้ว

ปวีณา ชูราศรี

กฝผ.