ออมสินให้กู้ข้าราชการเพื่อสางหนี้นอกระบบ

  Contact

  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าในปี 2550 นี้ธนาคารมีแผนจะเข้าไปปล่อยสินเชื่อแก่ข้าราชการที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่ข้าราชการสามารถเข้ามาขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เดิมได้   

            "กรพจน์" เผยแผนปี 2550 ธนาคารออมสินจะรุกปล่อยสินเชื่อข้าราชการมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา       หนี้นอก ระบบ เบื้องต้นพบข้าราชการเป็นหนี้นอกระบบกว่า 2 หมื่นราย

            นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าในปี 2550 นี้ธนาคารมีแผนจะเข้าไปปล่อยสินเชื่อแก่ข้าราชการที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่ข้าราชการสามารถเข้ามาขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เดิมได้ ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าข้าราชการที่มีหนี้สินนอกระบบมีประมาณ 2 หมื่นคน คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท   ทั้งนี้ ธนาคารจะเร่งประสานงานกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน  หรือ ก.พ. เพื่อดูว่าจะใช้แนวทางใดที่จะเหมาะสมกับการปล่อยกู้และการชำระเงินของผู้กู้ เบื้องต้นคาดว่า      จะใช้หลักการเดียวกันกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ข้าราชการครูที่มีหนี้สิน โดยผู้กู้จะนำค่าวิทยฐานะ ซึ่งรัฐบาล จะจ่ายคืนให้เป็นรายเดือนมาหักชำระคืนหนี้เงินกู้แก่ธนาคารออมสิน ฉะนั้นรูปแบบการปล่อยสินเชื่อและการชำระคืนก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน    ธนาคารมีแผนที่จะปล่อยสินเชื่อทั้งรายย่อยและรายใหญ่รวม 1.4 แสนล้านบาท โดยมียอดการปล่อยสินเชื่อ 2.5 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตในระดับ 6%จากปีก่อนหน้า โดยการปล่อยสินเชื่อแก่ข้าราชการครูและข้าราชการทั่วไปนั้น ถือเป็นสินเชื่อเพื่อรายย่อยนายกรพจน์ กล่าว

คม ชัด ลึก : 4 ม.ค. 50

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 70796, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สินเชื่อ

Recent Posts 

Comments (0)