การวัดและประเมินผลทางภาษา(14)

แนวทางการประเมินอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ องค์ประกอบในการประเมิน

ครูอ้อยเขียนบันทึกถึงเรื่องการประเมินไว้ในบันทึกเรื่อง  การวัดและประเมินผลทางภาษา(13)  ซึ่งกล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน

แนวทางการประเมินอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ  องค์ประกอบในการประเมิน  ครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพยายามทำการประเมินในชั้นเรียนให้ครบตามองค์ประกอบในพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน  ของผู้เรียน  คือ  ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน เช่น  การทำแผ่นภาพติดผนัง  จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางด้านทักษะพิสัย  แต่ส่วนที่เป็นคุณภาพของแผ่นโป๊สเตอร์นั้น  จะขึ้นอยู่กับส่วนทีเป็นความรู้ของนักเรียนว่าจะนำเอาอะไรไปใส่ในแผ่นโป๊สเตอร์นั้น  รวมไปถึงความรู้สึกและแรงจูงใจที่จะทำโป๊สเตอร์นั้น  ซึ่งเป็นด้านจิตพิสัยด้วย

องค์ประกอบในการประเมิน  เป็นการบ่งบอกถึงประเด็นที่ควรได้รับการประเมิน  ซึ่งแต่ละประเด็นจะประกอบด้วยการเรียนรู้ที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง  ดังนั้น  ประเด็นการประเมินและเทคนิคที่ใช้นี้  จะเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น  แต่จะไม่ครอบคลุมไปทั่วถึงทุกด้าน  ประเด็นการประเมินที่ผู้สอนควรกำหนด  ได้แก่  การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ทักษะความรู้  และความเข้าใจในเรื่อง  มโนทัศน์  ผลผลิต  การปฏิบัติจริง  ตลอดจนเจตคติของนักเรียน

           1.  พฤติกรรมในชั้น  หรือ  ลักษณะการแสดงออกของนักเรียน  ควรจะได้มีการประเมิน  แต่หากผู้สอนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  ผู้สอนก็ต้องมีการเลือกเทคนิคที่จะตรวจสอบ  และประเมินความพยายามของตนในการที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยแบบบันทึกเหตุการณ์  จะเป็นสิ่งมีประโยชน์ในเรื่องนี้  เช่นเดียวกับแบบตรวจสอบรายการ  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่เหมาะสม  สำหรับกิจกรรมนี้  ทั้งผู้สอนและนักเรียนสามารถนำมาใช้เพื่อประเมินตนเองและบุคคลอื่นได้  การทำงานเป็นกลุ่มจำเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างของนักเรียนที่จะช่วยชี้ว่าเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการประเมิน  ยังมีอีก...

วันนี้ขอจบแค่นี้นะคะ  ท่านติดตามความรู้ได้อีกในบันทึกต่อไปค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#student#school#enginstruction#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 70797, เขียน: 04 Jan 2007 @ 10:52 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)