• ผมเคยถูกพรรคพวกตั้งคำถามเมื่อคราวที่ผมไปชักชวนเขามาเขียนบันทึกความรู้หน้างาน ความรู้ที่เกิดจากการทำงานของเขาลงในบล็อกความรู้ของ gotoKnow ประมาณว่าเขาไม่เห็นว่าบันทึกที่เขียนๆกันนั้นเนี่ย มันจะได้คุณภาพทางวิชาการตรงไหน เป็นบทความทางวิชาการตรงไหน เพราะบทความนั้นเต็มไปด้วยภาษาพูด เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ...นะครับ นะคะ นะฮะ นะเนี่ย ฯลฯ เหมือนว่ากำลังเขียนเล่นๆอะไรกันอยู่ทำนองนั้น
  • เขามองในประด็นว่าไม่มีความถูกต้องทางภาษา ไม่มีการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงอย่างน่าเชื่อถือได้
  • ผมพยายามอธิบายเขาเหล่านั้นว่า บันทึกความรู้ในบล็อกนั้นเป็นความรู้อีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในคนๆนั้น ที่คนๆนั้นนำเสนออกมา เป็นเรื่องเล่า เป็นภาษาพูด สื่อสารให้พรรคพวกที่ทำงานคล้ายกันเข้าใจได้ง่าย เพื่อนำไปปรับใช้กับงานการของตนเอง ไม่ได้ประสงค์จะเน้นความถูกต้อง สมบูรณ์ คุณภาพทางวิชาการอย่างที่ว่า แต่ถ้าทำได้ก็วิเศษ  ผมว่าแต่ละท่านที่สัมผัสอยู่กับการเขียนบล็อกโดยตรงมีเหตุผลอยู่แล้วหละว่าโดยทั่วไปเขียนแล้วมีคุณภาพทางวิชาการหรือไม่ มีเหตุผลที่จะเถียงได้เยอะแยะมิใช่หรือ อย่าให้พรรคพวกผมคนนั้นตัดสินฟันธงคนเดียวเลย
  • ผมเองก็ไม่ค่อยจะใส่ใจกับข้อเถียงของพรรคพวกผมเท่าไหร่ แต่ที่ต้องใส่ใจเพราะผมยังมุ่งมั่นที่จะชวนเขามาเขียนบล็อกให้ได้ ผมบอกไปว่าเขียนในแนวเรื่องเล่าแบบนี้นะเขียนยากนะ เขียนยากจริงๆ  เขียนให้ผู้คนอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ ให้เขาโต้ตอบเข้ามา ไม่ใช่เขียนเชิงหลักการเชิงทฤษฎีอย่างเดียว ให้ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการบางคนอ่าน หรือเขียนไว้สำหรับขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือ  แต่ผมบอกเขาไปว่าถ้าประสงค์จะปรับบันทึกเหล่านี้ให้มีคุณภาพทางวิชาการ ถูกองค์ประกอบการเขียนแล้วละก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แล้ว เพราะบันทึกแต่ละบันทึกเปรียบเหมือข้าวเปลือกที่สีเป็นข้าวกล้องไว้เรียบร้อยแล้ว จะบดจะขัดขาวให้เป็นข้าวสารคุณภาพเกรดใดก็ย่อมทำได้ไม่ยากแล้ว หรือเปรียบเหมือนปรุงอาหาร ที่เมื่อมีเครื่องปรุง มีวัตถุดิบ มีกรรมวิธี ก็ปรุงได้แล้ว ทานได้แล้วแม้จะไม่อร่อยเด็ดก็ตาม จะให้อร่อยเด็ดก็ต้องพิถีพิถันในการปรุงรสเอาตามใจชอบ
  • ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนผมคนนี้ฟังต่ออีกว่ามีเจ้าของบันทึกมากมายหลายคนแล้วที่นำเอาบันทึกที่ว่ามาปรุงรสทำเป็นหนังสือที่มีคุณภาพจำหน่ายจ่ายแจก ใช้บันทึกต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับใช้เจียระไนหนังสือที่มีคุณค่าของเขา
  • ไม่ทราบว่าท่านเคยเจอพรรคพวกที่มีข้ออ้างแบบนี้บ้างไหมครับที่เป็นเหตุผลในการไม่ยอมมาเขียนบันทึกบล็อก ทั้งๆที่มีความรู้ประสบการณ์เพียบ
  • บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ ว่าจะให้เหตุผลกับเพื่อนผมคนนี้ว่าอย่างไรได้อีกครับ