ความเห็น 128978

ข้ออ้างที่ไม่ยอมมาเขียนบันทึกในบล็อก gotoKnow

เขียนเมื่อ 
  • ยืนยันครับถึงแม้เป็นมือใหม่ก็เถอะ...ได้ทั้งเริงรมย์ และเริงปัญญา
  • สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไม่ขวยเขิน  เช่นเดียวกัน  ในเวทีที่เป็นวิชาการจริง ๆ เราสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเหมือนใน bloq ได้หรือไม่  และการเขียนตรงนี้ก็คือการบ่มเพาะศักยภาพของเราเอง พร้อมทั้งการสังเคราะห์วัตถุดิบที่มีในตัวเรา  รวมถึงการเข้าไปจัดระบบระเบียบความรู้ในตัวตนของเรา สำรวจตัวเราเองก่อนแล้วค่อยนำออกสู่การแบ่งปัน