ความเห็น 129666

ข้ออ้างที่ไม่ยอมมาเขียนบันทึกในบล็อก gotoKnow

เขียนเมื่อ 

คุณแผ่นดิน ครับ

           เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับว่าในเวทีที่เป็นวิชาการจริง ๆ เราสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเหมือนใน bloq ไม่ได้ ขอบคุณความเห็นที่ดีๆครับ