ความเห็น 129663

ข้ออ้างที่ไม่ยอมมาเขียนบันทึกในบล็อก gotoKnow

เขียนเมื่อ 

คุณหมอปารมี ครับ

            ความรู้ในบันทึกบล็อกมันต้องใช้แว่นพิเศษประมาณนั้นหรือเปล่าครับจึงจะอ่านแล้วเจอความรู้สาระได้ นักวิชาการก็ต้องฝึกสวมแว่นนี้กันหรือเปล่าไม่ทราบ จะหวังได้แต่สาระทุกประโยค ทุกบรรทัด ทุกย่อหน้า ก็คงจะหายากจริง แต่ถ้าเทียบเคียง วิเคราะห์สังเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆเข้ากับประสบการณ์ตัวเองบ้าง ก็อาจจะพบความรู้บ้างก็ได้