ความเห็น 129660

ข้ออ้างที่ไม่ยอมมาเขียนบันทึกในบล็อก gotoKnow

เขียนเมื่อ 

อ.ลูกหว้า ครับ

              ผมว่าถ้าเปรียบบันทึกระหว่างบทความในบล็อก กับบทความทางวิชาการแล้ว ผมว่ามันผลิตภัณฑ์คนละตัวนะครับ ต่างก็มีจุดเด่นหรือลักษณะที่ต่างกัน ดีกันคนละอย่าง เพราะลักษณะองค์ความรู้ก็ดี กลุ่มเป้ามหายที่เข้ามาใช้ประโยชน์ก็ดีมันต่างกัน มันคนละกลุ่มกัน ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีทั้งสองทักษะหรือความสามารถนี้ในคนๆเดียวกัน ให้ความรู้ วิธีการเขียนมันลื่นไหลไปมาได้ในทั้งสองลักษณะนี้ได้ก็สุดยอดเลย........อาจารย์ว่าไงครับ