ครูอ้อยเคยได้รับข้อความของสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำผลงานด้วยเอกสาร
ครูอ้อยขอบอกจากใจจริง  หากท่านได้ศึกษาการทำงานของครูอ้อย  ล่วงรู้ถึงอุปนิสัยจากการเขียนบันทึก  และได้อ่านเรื่องราวจากบันทึก  อันหมายถึง  หากท่านได้รู้จักครูอ้อยดีแล้ว   จะรู้ว่า  ครูอ้อย  ตรง  และจริงใจแค่ไหน
เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการด้วยเอกสารนี้  แทบจะเป็นวัฒนธรรมของครูก็ว่าได้  มีหลายผู้รู้บอกว่า  ...มันเป็นกฏหมายเลยนะ  หลีกหรือเลี่ยงไม่ได้เลย
ดังนั้นพวกเราจึงต้องมุ่งมั่น  ไม่นั่งเฉย  ต้องตื่นขึ้นมา  ขยับแข้งขา  และพัฒนาสมองให้ทั่วถึง
ยังไม่สายเกินไปหรอกค่ะ  ครูอ้อยก็ไม่ได้เก่งกว่าท่านเลย  แต่ครูอ้อยจะทำ  และจะเขียนบันทึกไว้  หากท่านไม่เห็นด้วย  ก็เป็นสิทธิของท่าน  แต่สิทธิอันชอบธรรมของครูอ้อย  ก็จะเขียน  เชื่อหรือไม่เชื่อ  ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  ก็เรื่องของท่านที่จะตัดสินใจ
ครูอ้อยจะก้าวไปข้างหน้าต่อไป
วันนี้มาประเทืองการอ่านจากบันทึกเดิมกันก่อนที่  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (14)   แล้วมาเริ่มกันใหม่
บันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยกล่าวถึง  ข้อ 1.  แม้จะเหนื่อยล้าก็ยังมุ่งมั่นให้บริการจนสำเร็จตามเป้าหมาย
มาบันทึกนี้ก็จะเป็นข้อที่ 2.  คำนึงถึงการให้บริการที่ถูกต้อง  แม้จะไม่ถูกใจหัวหน้าก็ตาม
หัวข้อนี้  ครูอ้อยวิเคราะห์แล้ว   ความหมายเหมือนจะบ่งบอกให้ครูอ้อยเป็นตัวของตัวเอง  มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง  โดยไม่สนใจใคร 
ในการปฏิบัติงาน  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง  ครูอ้อยไม่เห็นด้วย  แต่ครูอ้อยก็พูด  และแสดงความคิดเห็นไม่ได้  แต่ครูอ้อยจะไม่ปฏิบัติตามนั้น  ครูอ้อยจะยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความคิดของตนเอง
สอนมาแล้ว 28 ปี  น่าจะรู้ว่าประพฤติปฏิบัติดี  มีอะไรบ้าง  อะไรคือดี  ตามที่สังคมกำหนดกฏเกณฑ์ครูอ้อยเคยมาโรงเรียนแต่เช้า   ทำงานแต่เช้า  ทุกวันนี้  ครูอ้อยก็ยังทำอยู่  ครูอ้อยเคยกลับบ้านเย็น  ทำงานอยู่จนเย็น  ครูอ้อยก็ยังคงปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ไม่ได้ตื่นเต้นกับกติกาใหม่ที่ต้องประหยัดไฟฟ้า   แล้วมาบังคับครูอ้อยให้มาโรงเรียนสายได้
สิ่งเหล่านี้ที่ครูอ้อยอารัมภบทไป  ครูอ้อยก็จะนำไปเขียนเป็นบทความ  นำไปให้หัวหน้างานลงชื่อกำกับ  จัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงหมายเลขที่.......
เห็นไหมคะ......ไม่ยากเลย.....ที่จะเขียนผลงานทางวิชาการเก็บใส่แฟ้มผลงาน