เมื่อสองเดือนก่อน ผมได้เขียนเรื่อง ครูที่ดี ไว้แล้ว ซึ่งผมได้อิงหลักธรรมะ ซึ่งผมใช้อยู่ทุกวัน คือ
  1. บอกให้รู้
  2. ทำให้ดู
  3. อยู่ให้เห็น
  4. เย็นให้สัมผัส
 ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ แต่หลักการนี้ก็ยังมีความหลากหลายที่ทำให้เกิดมุมมองและตัวอย่างที่แตกต่างกันว่า ใครเป็นครูที่ดีบ้าง ผมพยายามประมวลออกมาได้ดังนี้
  1. เป็นครูแห่งแสงสว่าง  ดังคำกล่าวที่พูดถึงครูว่า เป็นแสงเทียน แต่ครูบางคนก็อาจจะถึงแสงอาทิตย์นะครับ ครูลักษณะเช่นนี้จะเป็นผู้ให้เกิดความรู้ ทำให้เกิดสว่างไสวในความรู้ จนเกิดปัญญาในการทำงาน เพื่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
  2. ครูผู้สร้าง เป็นครูที่ทำตัวเสมือนพ่อแม่ คอยดูแล ตักเตือน สั่งสอน นักเรียนหรือผู้เรียนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง หรืออีกนัยหนึ่ง ทำตัวเป็น พรหม ให้กับนักเรียน โดยใช้หลักการของ พรหมวิหาร ๔ อันมี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ครูเหล่านี้จะเป็นที่รักใคร่ของนักเรียน ที่อ้างอิงถึงความสำเร็จที่มาจากผลงานของครูบ่อย ๆ
  3. ครูผู้เป็นเพื่อน เป็นครูที่ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน พัฒนาความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ในระดับที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ครูเหล่านี้จะคบผู้เรียนเป็นเพื่อน ไปมาหาสู่หรือคบกันแบบเพื่อน จึงทำให้นักเรียนจะผูกพันกับครูค่อนข้างยาวนาน
  4. ครูผู้รับใช้  เปรียบเสมือนเรือจ้าง ที่ถูกนำมาเปรียบเปรย ในอาชีพครู เป็นคนที่คอยรับนักเรียนจากฝั่งหนึ่งของความรู้ พาไปส่งถึงอีกฝั่งหนึ่งของความรู้ พาไปได้ดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่ความสามารถของการพาย หรือกระบวนการสอนนั่นแหล่ะครับ

  นอกจากนี้ อาจยังมีครูแบบ ลูกผสมหลายๆอย่าง และอาจมีรูปแบบอื่นที่ผมยังคิดไม่ออก ซึ่งก็ เป็นครูที่ดีเช่นกัน

ซึ่งหวังว่า สมาชิกทั้งหลายจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมาให้ผมได้รับทราบเพิ่มเติมมากขึ้น   

แต่พื้นฐานของความเป็นครูที่ดีนั้น ก็คงจะต้องรักลูกศิษย์ ช่วยเหลือลูกศิษย์ ด้วยจิตบริสุทธิ์ สะอาด เพื่อให้ศิษย์ เป็น "คนดีของสังคม"

โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ จึงจะถือว่าเป็นครูที่ดี  

อันนี้ก็อาจจะมากไปนิดหนึ่งนะครับ

เราคงไม่คาดหวังว่า ครูจะเป็นผู้เสียสละในทุกเรื่อง และไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

แล้วครูจะอยู่ได้อย่างไรครับ  

หรือมีใครอยากจะมาเป็นครูในรูปแบบนั้นบ้างครับ   

ฉะนั้น การเป็นครูที่ดี

ยังจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล ทำให้เขาอยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

เพราะคนมีศักดิ์ศรีเท่านั้นแหล่ะครับ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไม่เอาเปรียบใคร   

แต่ถ้าตราบใด ครูยังปากกันตีนถีบอยู่ ก็อย่าหวังเลยว่า เราจะมีครูที่ดี มาจากระบบที่ยังลำบากเช่นนั้น

แต่ก็อาจจะมีครูบางคนที่ถึงแม้จะลำบาก ก็ยังทำตัวเป็นครูที่ดีได้อยู่  

อันนี้ขอน้อมคารวะ อย่างสุดซึ้งครับ  

ใครมีข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เชิญเลยครับ