AAR สั่งลาปีเก่า เรื่องเล่าเคล้าปัญญาพา สุขใจ

 เข้านี้เวลาดี ตื่นเหมือนวันทำงาน อากาศเย็นเช่นเดิม เปิดโทรทัศน์ ฟังพระแล้วประทับใจ นำมาเล่าสู่กันฟังจาก พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส กทม

 ท่านให้ ๔ ประเด็น ลมเย็นๆลอง เฟ้นอ่านดู

  ๑. อ่านตนออก รู้ว่าตัวเราถนัดอะไร

 ๒. บอกตนได้ ประเมินตนเอง

 ๓. ใช้ตนเป็น กล้าตัดสินใจ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง (JJ เติมว่า ร่วมมุ่งพัฒนา)

 ๔. เห็นตนชัด ความเปลี่ยนแปลง เห็นอนัตตา ปล่อยวาง อย่าประมาท ทำความดี (JJ เติม ร่วมลิขิต จิตมุ่งมั่น ร่วมรวมพลัง สร้างสรรค์ สังคม)

 ลองดูครับ AAR สั่งลาปีใหม่ ด้วย

"อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด"

 JJ เติม "รักเมืองไทย ใจพัฒนา ไม่รอช้า กล้าสร้างสังคม อุดมความพอเพียง"

JJ