เพิ่งมีโอกาสเข้าพิจารณายาเข้า-ออก แนวคิดที่จะลดจำนวนรายการยาที่ปัจจุบันประมาณ 935 รายการ กรรมการให้ทีมนำทางคลีนิกพิจารณาก่อนว่าจะนำยาอะไรเข้า อาจเป็นเพราะแพทย์ต่างคนต่างเกรงใจซึ่งกันและกัน อีกประการหนึ่งสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละโรคเพียง 1-2ท่านดังนั้นพิจาณาลำบากมากที่จะไปตัด  ยาใหม่ที่บริษัทยาข้ามชาตินำเข้ามาจำหน่ายเกือบ80 % แพทย์จะขอเข้าอยู่ในบัญชีของสถาบัน ถามว่ายาเก่าที่มีอยู่แล้วไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่  ยาใหม่ผลข้างเคียงทางยาน้อยกว่า  การใช้หรือพกพาง่าย ฯลฯ ยามีแต่เพิ่มๆขึ้นเรื่อยจนจำชื่อไม่ไว้ คลังยาอาจต้องขยายพื้นที่เพิ่มเติม การที่สถาบันต้องจัดซื้อเพื่อStockเป็นการสิ้นเปลืองมากๆ  การจัดประกวดราคาให้แข่งขันกันจะช่วยลดCostได้ระดับ  ต่อนี้ผู้บริหารคงต้องพิจารณาที่เซ็นใบสั่งซื้อทุกวันน่าจะเข้าใจ  หากจะลดปัญหาผู้บริหารต้องแจ้งนโยบายสื่อสารแพทย์ทราบ  แต่สถาบันมีกำไรอยู่แล้วเรื่องนี้ตกไป   ปลายปีนี้ยาอาจจะมีถึงกว่า 1000รายการเท่าโรงพยาบาลศูนย์ เพราะแน่นนอนยาใหม่ต้องมีการชักจูงให้แพทย์เชื่อแน่นนอน คงต้องดูกันต่อไป