วันนี้ได้รับเชิญจากกศน.บางคล้าให้ไปเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการร้อยลูกปัด ที่กศน.อำเภอบางคล้าจัดขึ้น มีการให้ตัวแทนนักศึกษาที่จบหลักสูตรมากล่าวว่าได้อะไรไปบ้างในการเรียนและจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร มีการประกวดผลงานการประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยครูได้ให้วัสดุฝึกแก่ผู้เรียนและให้แต่ละคนออกแบบเองว่าจะร้อยลูกปัดเป็นรูปร่าง รูปทรงอะไร และนำมาประกวดกันโดยมีรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดด้วย

          จากการได้พูดคุยกับครูผู้สอน และผู้เรียนได้ทราบว่า การเรียนวิชาร้อยลูกปัดนอกจากจะสามารถสร้างรายได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้คือเป็นการฝึกสมาธิเพราะต้องมีใจจดจ่อ และยังฝึกการสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วย เช่นจะร้อยเป็นรูปทรงอะไรให้โดนใจกลุ่มลูกค้าที่ชอบต่างกัน กลุ่มวัยรุ่นก็ชอบแบบหนึ่ง กลุ่มผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็ชอบอีกแบบหนึ่ง บางคนก็นำเอาคริสตัลไปประดิษฐ์ล้อมพระเครื่องจนกลายเป็นเครื่องประดับที่เจื่อปนความศักดิ์สิทธ์ไปด้วย ทำเป็นชุดที่ห้อยแล้วเป็น Set เดียวกันตั้งแต่ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ที่เข้ากันดีดูสวยงามมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันที บางชุดเจ้าของทำเสร็จแล้วมีคนขอซื้อก็ไม่ขาย จะเก็บเอาไว้เองก็มี   นี่เป็นจุดหนึ่งที่กศน.บางคล้าเชิญชวนให้ไปดู ได้รับรู้สัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนกศน. จึงมาเล่าสู่กันฟัง...