ความเห็น 129865

ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ผลพลอยได้คือสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

นันทกา ศบอ.บป
IP: xxx.114.113.10
เขียนเมื่อ 

เป็นวิชาที่น่าสนใจ สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และสมาธิ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ