ความเห็น 126952

ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ผลพลอยได้คือสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 
ลืมไปค่ะ...หว้าจะเข้ามาสนับสนุนว่าการทำงานฝีมือช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีค่ะ บางครั้งเวลาเรานั่งทำงานฝีมือ คนอื่นเรียก หว้ายังไม่ได้ยินเลยค่ะ