ความเห็น 130612

ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ผลพลอยได้คือสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณณัชร คุณทัศนีย์ คุณนันทกา คุณชูวิทย์ คุณpimporn คุณใบบุญ คุณครูนงเมืองคอน           คุณปภังกร คุณครูอ้อย และคุณ Vij ครับ ขอให้ได้รับสิ่งดี ๆ ในปีใหม่นะครับ