ความเห็น 127430

ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ผลพลอยได้คือสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับอาจารย์ดิศกุล
  • เป็นงานที่สร้างสรรค์และสร้างพลังได้อย่างยิ่งเลยครับ
  • สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการดำรงชีวิตเลยครับ
  • ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับสมาธิจะเกิดพลังที่สวยงามมาก ๆเลยครับ
  • สวัสดีปีใหม่ครับ