รายงานสด ไม่ลด-ละ-เลิก

 จบไปหมาดๆ ทีมงานของ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับน้องๆ คือ คุณโย อ.แป๋ว คุณน้อง คุณหมี คุณเก๋ และ คุณเฟิน รวมหัวกันวางแนวทางติดตามประเมิน

  

งานนวตกรรม๒๐๐๗ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

 ทีมงานนำผลการประเมิน หรือ AAR ปีที่แล้วซึ่งจัดไปเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ มาปรุง ปรับให้ดีกว่าเดิมครับ เรียกว่า เข้า BAR กันครับ (Before Action Review)

 ทีมงานมุ่งมั่นครับ "ไม่ลด ไม่ละ ไม่เลิก ขณะที่หลายๆท่านของศูนย์บริการวิชาการ กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องในวันดีปีใหม่"

JJ