วันศุกร์ที่ 29  ธันวาคม  2549  วันนี้มาถึงตอนแปดโมงครึ่งครับ  มาก็ไปดูที่ตารางงานตามอย่างทุกๆวัน  วันนี้มีถ่ายวีดีโอช่วงบ่าย  ถ่ายแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาอายุรศาสตร์  ที่ห้องจงจินตร  อาคารไทยพาณิชย์  ตอน 14.00 - 16.00  น.  ช่วงเช้าก็ว่างครับ  เลยไปหาพี่เอ๋ว่ามีงานอะไรให้ทำไหม  พี่เอ๋ก็ให้ผมไปทำปกวงกลมติดบนแผ่นซีดีครับ  ก็นั่งทำโดยใช้โปรแกรม Illustrator ครับ  วันนี้ใช้แค่โปรแกรม Illustrator  ครับ  เพราะเป็นการทำปกใหม่ที่ต้องคิดขึ้นมาเอง  เลยไม่มีส่วนใดที่ต้องเข้าไปทำในโปรแกรม  Photoshop ครับ  ตอนแรกๆก็ยากอยู่เพราะยังเช้าครับ  สมองไม่ค่อยแร่น  ก็นั่งไปคิดไปทำไปแก้ไปเลื่อยๆจนคิดว่าดีแล้วก็นำไปเรียกให้ให้พี่เอ๋มาดู  พอพี่เอ๋ดูก็แนะนำอีกนิดหน่อยครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ปริ๊นออกมาแล้วก็นำไปติดลงบนแผ่นซีดีครับ

               มาช่วงบ่ายก็ไปนั่งจัดของที่ต้องนำไปถ่ายวีดีโอครับ  อุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับ

1.  กล้อง 1 ตัว

2.  ขาตั้งกล้อง

3.  จอมอนิเตอร์

4.  เครื่องบันทึกดีวีดี

5.  แผ่นดีวีดี

              การถ่ายวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่มีถ่ายครับ  คือจับภาพไปที่สไลด์ที่อาจารย์นำมาฉายครับ  และก็ก่อนจบก็จะมีการถ่ายภายมุมกว้างให้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนครับ  วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ

              สิ่งที่ได้รับในวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการทำงานครับ  ก็ได้รับเพิ่มขึ้นทุกวันๆ  ทำให้เราไม่ตื่นต่อปัญหา  และทำให้เราสามารถหัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีครับ  วันนี้ก็ขอจบการบันทึกเท่านี้ครับ

                                             อิสรา  กายสิทธิ์