จากคำถามในชื่อบันทึก...คำตอบที่เป็นไปได้คือ

  1. หมอฟันหรือทันตแพทย์...ที่มีหน้าที่คอยตรวจ..รักษาฟันให้เด็ก (ฟันน้ำนม)
  2. แบบว่า...หมอหรือแพทย์ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๗ ลงมา)
  3. หมอหรือแพทย์....เอามีดฟัน (หัว,ตัว) เด็ก

   คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือ ข้อ ๑.....ถูกต้องครับ

    เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องคุณชุมชนอำนวย (KFCop)...งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่สาม...ที่เปิดโอกาสให้คุณอำนวยที่อยู่ในห้องได้พูดคุยสนทนา ประสบการณ์ในการเป็นคุณอำนวย...

   และคุณหมอ (ฟัน) สาวท่านหนึ่ง..ได้มาแชร์ประสบการณ์ ในการดูแลคุณแม่และคุณลูก....

   พอขึ้นต้นแนะนำตัว...แกก็แนะนำตัวว่าเป็น "หมอฟันเด็ก".....แค่นั้นแหละครับ...ฮาตรึมกันทั้งห้อง

BeeMan

BeeMan