เรื่องของผู้สูงอายุ( ที่ปากพะยูน )


"...สำหรับตัวผมว่างไปช่วยได้วันพุธ (วันพุธมีคนใช้บริการตัดผมน้อย )..."

บันทึก... เรื่องของผู้สูงอายุ( ที่ปากพะยูน )
ตอน....
  ดอกแก้วพัฒนากับระบบบริหารจัดการของ(ช่าง)ผม

      จากการประชุมประจำเดือนตค.48  ของชมรมผู้สูงอายุ   ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาของชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีใครบอกยอด(จำนวน)  ผู้สูงอายุที่แท้จริงของ อำเภอปากพะยูนได้  มีแต่ประมาณ....คน  กันมาตลอด   คุณแสงชัยผู้สูงอายุคนหนึ่ง (ช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล) เสนอขึ้นมาว่า "เราน่าจะมีศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ  ไว้สำหรับติดต่อประสานงานกันเอง  ใครมีงานอะไรก็ติดต่อง่ายดี   สำหรับตัวผมว่างไปช่วยได้วันพุธ  (วันพุธ  มีคนมาใช้บริการตัดผมน้อย ) " เป็นความคิดเชิงบริหารจัดการที่ดี  เรียกว่างานหลวงไม่ให้ขาดงานราษฏร์ไม่ให้เสีย
      นับได้ว่า "คุณแสงชัย"  ใช้หลักการบริหารมาปรับใช้กับตนเองได้ดีและ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำระบบสารสนเทศมาจัดการกับข้อมูลของชมรมผู้สูงอายุ.... ถือเป็นต้นแบบของความคิดในการนำหลักบริหารง่ายๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  นับว่าเป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีแก่ทีมงานผู้สูงอายุของเรา


คำสำคัญ (Tags): #ชมรมผู้สูงอายุ
หมายเลขบันทึก: 6957เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2005 02:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

     เดี่ยวลืม! ข้อมูลผู้สูงอายุ รายชื่อ วดป.เกิด ที่อยู่ สิทธิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ของ อ.ปากพะยูน เอาจากผมได้เลยครับ (ต้องลงชื่อรับไปด้วย) อย่าลืมทวงละครับ ได้แล้วก็ให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องนิดนึง

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ   ขอถามการประเมินผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุด้วยกันประเมินกันเองทำแแบนี้โอเคหรือเปล่า  เพราะดิฉันวางแผนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้ดังนี้คือ (ข้อมูลเดิมคือ มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียน 97 คนจาก 700 คน ตัวเลขนี้ไม่ยืนยัน)
    1. นัดผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนใหม่ (นัดเป็นจุด ๆ โดยทีมผู้สูงอายุและดิฉัน ประสานแกนนำในท้องที่  ออกให้บริการตามจุดนัดพบตามตารางที่ทีมกำหนด (มีเสื้อชมรมบริการที่จุดถ่ายรูป)และตรวจเช็คกับ ข้อมูลผู้สูงอายุ รายชื่อ วดป.เกิด ที่อยู่ สิทธิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ของ อ.ปากพะยูน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
    2. ถ่ายรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล(อาจทำผังเครือญาติถ้ามีเวลา)
    3. ทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้นทุกคน
    4. ทำแบบประเมิน(ภาวะสุขภาพ/คัดกรองภาวะสุขภาพ)
    5. แจกสมุดบันทึกประจำตัวแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว(เพราะคนที่มีโรคประจำตัวมีสมุดบันทึกแล้ว)พร้อมเก็บผลงานหรือบันทึกกิจกรรมตลอดทั้งปี (port folioด้วย)
    6. เปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
    ข้อ1-6 ทำในเวลาเดียวกัน ดังนั้นต้องอาศัยทีมงาน(ผู้สูงอายุ)เพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ คงใช้เวลา พอสมควร ขอถามการประเมินผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุด้วยกันประเมินกันเองทำแแบนี้โอเคหรือเปล่า  หมายถึงในแง่คุณภาพค่ะ  (ความน่าเชื่อถือ) 

     ขอตอบในหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้

     1. เห็นด้วยนะครับ กับการที่จะให้ผู้สูงอายุทำกันเอง ท่านจะได้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ผมมีประสบการณ์ว่าเวลาทำงานกับท่าน ช้าบ้าง (สัมพัทธ์กับเรามั้งครับ) แต่ผิดน้อยมาก ปราณีตเชียว เรียกว่าคุณภาพสูง

    2. ผังเครือญาตินะดีแน่ (ดูอย่างวันนั้น ที่ผู้สูงอายุข้าราชการครูท่านหนึ่งที่พยายามนับญาติกับผม) แต่อยากให่ท่านทำเองเหมือนกัน ช้า ๆ ไม่ต้องรีบ ของใคร ใครทำมา ดีใหม?

    3. เห็นด้วยหมด แต่เห็นแย้งเรื่องเดียว อย่ารีบเร่งเพิ่มปริมาณ (สมาชิก) เพราะเมื่อเราทำให้ท่านมีความหวัง แล้วตอบสนองไม่ทัน ตอนหลังจะอืด ค่อย ๆ เปลี่ยนจาก want เป็น need โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกิจกรรมให้ท่านทราบ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างครับ

     ได้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่อง...

     คุณลูกหมูอ้วน ลองไปถาม คุณลุงแสงชัยฯ ที่เป็นช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล ว่าทำไมวันพุธ คนถึงได้มาตัดผมน้อย แล้วมาเล่าใน blog นะครับ น่าจะได้ ลปรร.กัน

     ได้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่อง...

     คุณลูกหมูอ้วน ลองไปถาม คุณลุงแสงชัยฯ ที่เป็นช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล ว่าทำไมวันพุธ คนถึงได้มาตัดผมน้อย แล้วมาเล่าใน blog นะครับ น่าจะได้ ลปรร.กัน

ยุทธการขอดอกแก้วช่อเดียวแต่มีหลายดอกมาใส่แจกันทองหมายถึง การบูรณาการกิจกรรมข้อ  1-6  มาทำในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยทีมงานผู้สูงอายุเองในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองเพื่อผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเอง(พยาบาลที่รับผิดชอบงานด้วย...ค่ะ) เพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้พยาบาลคนเดียวหรืออีก 2- 3 คนคงไม่ไหวคงใช้เวลา  พอสมควร การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่ากิจกรรม ข้อที่1-6 ผู้สูงอายุทุกคนต้องทำหมดทุกข้อทีมงานผู้สูงอายุเองตั้งเป้าการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลปากพะยูน ใช้ระยะเวลา 3 เดือนและก็ทำเรื่อยๆ  ต่อเนื่องจนข้อมูลครบถ้วน

 มีเรื่องเล่ามากมายที่ผู้สูงอายุเล่าให้ฟัง   ดิฉันเองไม่สนใจที่จดบันทึก  ไม่สนใจว่านั่นคือแหล่งความรู้ที่มีค่าเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอด (ดิฉันเป็นเด็กบ้านนอก อยู่กับพ่อ-แม่-ปู่-ย่า-ตา-ยาย ตั้งแต่เล็ก) จนถือว่าเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งได้เปิดประตู รู้จัก http://gotoknow.org  (ประมาณ 2 เดือน)  เพิ่งคิดได้ว่าเสียดายจริงๆ น่าจะถ่ายทอดความรู้จากท่านผู้เฒ่าผ่านดิฉันสู่เด็กรุ่นหลังบ้าง

เรียน คุณชายขอบ  วันที่ 26 พ.ย.2548 ทีมงานวิจัยผู้สูงอายุปากพะยูน จะสัญจรนัดพบกันที่ อบต.ดอนประดู่เวลาเดิม(15.00น.)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท