เรื่องของผู้สูงอายุ( ที่ปากพะยูน )

"...สำหรับตัวผมว่างไปช่วยได้วันพุธ (วันพุธมีคนใช้บริการตัดผมน้อย )..."

บันทึก... เรื่องของผู้สูงอายุ( ที่ปากพะยูน )
ตอน....
  ดอกแก้วพัฒนากับระบบบริหารจัดการของ(ช่าง)ผม

      จากการประชุมประจำเดือนตค.48  ของชมรมผู้สูงอายุ   ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาของชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีใครบอกยอด(จำนวน)  ผู้สูงอายุที่แท้จริงของ อำเภอปากพะยูนได้  มีแต่ประมาณ....คน  กันมาตลอด   คุณแสงชัยผู้สูงอายุคนหนึ่ง (ช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล) เสนอขึ้นมาว่า "เราน่าจะมีศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ  ไว้สำหรับติดต่อประสานงานกันเอง  ใครมีงานอะไรก็ติดต่อง่ายดี   สำหรับตัวผมว่างไปช่วยได้วันพุธ  (วันพุธ  มีคนมาใช้บริการตัดผมน้อย ) " เป็นความคิดเชิงบริหารจัดการที่ดี  เรียกว่างานหลวงไม่ให้ขาดงานราษฏร์ไม่ให้เสีย
      นับได้ว่า "คุณแสงชัย"  ใช้หลักการบริหารมาปรับใช้กับตนเองได้ดีและ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำระบบสารสนเทศมาจัดการกับข้อมูลของชมรมผู้สูงอายุ.... ถือเป็นต้นแบบของความคิดในการนำหลักบริหารง่ายๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  นับว่าเป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีแก่ทีมงานผู้สูงอายุของเรา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมผู้สูงอายุความเห็น (8)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.34
เขียนเมื่อ 

     เดี่ยวลืม! ข้อมูลผู้สูงอายุ รายชื่อ วดป.เกิด ที่อยู่ สิทธิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ของ อ.ปากพะยูน เอาจากผมได้เลยครับ (ต้องลงชื่อรับไปด้วย) อย่าลืมทวงละครับ ได้แล้วก็ให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องนิดนึง

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ   ขอถามการประเมินผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุด้วยกันประเมินกันเองทำแแบนี้โอเคหรือเปล่า  เพราะดิฉันวางแผนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้ดังนี้คือ (ข้อมูลเดิมคือ มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียน 97 คนจาก 700 คน ตัวเลขนี้ไม่ยืนยัน)
    1. นัดผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนใหม่ (นัดเป็นจุด ๆ โดยทีมผู้สูงอายุและดิฉัน ประสานแกนนำในท้องที่  ออกให้บริการตามจุดนัดพบตามตารางที่ทีมกำหนด (มีเสื้อชมรมบริการที่จุดถ่ายรูป)และตรวจเช็คกับ ข้อมูลผู้สูงอายุ รายชื่อ วดป.เกิด ที่อยู่ สิทธิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ของ อ.ปากพะยูน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
    2. ถ่ายรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล(อาจทำผังเครือญาติถ้ามีเวลา)
    3. ทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้นทุกคน
    4. ทำแบบประเมิน(ภาวะสุขภาพ/คัดกรองภาวะสุขภาพ)
    5. แจกสมุดบันทึกประจำตัวแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว(เพราะคนที่มีโรคประจำตัวมีสมุดบันทึกแล้ว)พร้อมเก็บผลงานหรือบันทึกกิจกรรมตลอดทั้งปี (port folioด้วย)
    6. เปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
    ข้อ1-6 ทำในเวลาเดียวกัน ดังนั้นต้องอาศัยทีมงาน(ผู้สูงอายุ)เพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ คงใช้เวลา พอสมควร ขอถามการประเมินผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุด้วยกันประเมินกันเองทำแแบนี้โอเคหรือเปล่า  หมายถึงในแง่คุณภาพค่ะ  (ความน่าเชื่อถือ) 
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.232
เขียนเมื่อ 

     ขอตอบในหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้

     1. เห็นด้วยนะครับ กับการที่จะให้ผู้สูงอายุทำกันเอง ท่านจะได้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ผมมีประสบการณ์ว่าเวลาทำงานกับท่าน ช้าบ้าง (สัมพัทธ์กับเรามั้งครับ) แต่ผิดน้อยมาก ปราณีตเชียว เรียกว่าคุณภาพสูง

    2. ผังเครือญาตินะดีแน่ (ดูอย่างวันนั้น ที่ผู้สูงอายุข้าราชการครูท่านหนึ่งที่พยายามนับญาติกับผม) แต่อยากให่ท่านทำเองเหมือนกัน ช้า ๆ ไม่ต้องรีบ ของใคร ใครทำมา ดีใหม?

    3. เห็นด้วยหมด แต่เห็นแย้งเรื่องเดียว อย่ารีบเร่งเพิ่มปริมาณ (สมาชิก) เพราะเมื่อเราทำให้ท่านมีความหวัง แล้วตอบสนองไม่ทัน ตอนหลังจะอืด ค่อย ๆ เปลี่ยนจาก want เป็น need โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกิจกรรมให้ท่านทราบ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างครับ

IP: xxx.90.236.232
เขียนเมื่อ 

     ได้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่อง...

     คุณลูกหมูอ้วน ลองไปถาม คุณลุงแสงชัยฯ ที่เป็นช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล ว่าทำไมวันพุธ คนถึงได้มาตัดผมน้อย แล้วมาเล่าใน blog นะครับ น่าจะได้ ลปรร.กัน

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.232
เขียนเมื่อ 

     ได้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่อง...

     คุณลูกหมูอ้วน ลองไปถาม คุณลุงแสงชัยฯ ที่เป็นช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล ว่าทำไมวันพุธ คนถึงได้มาตัดผมน้อย แล้วมาเล่าใน blog นะครับ น่าจะได้ ลปรร.กัน

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

ยุทธการขอดอกแก้วช่อเดียวแต่มีหลายดอกมาใส่แจกันทองหมายถึง การบูรณาการกิจกรรมข้อ  1-6  มาทำในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยทีมงานผู้สูงอายุเองในการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองเพื่อผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเอง(พยาบาลที่รับผิดชอบงานด้วย...ค่ะ) เพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้พยาบาลคนเดียวหรืออีก 2- 3 คนคงไม่ไหวคงใช้เวลา  พอสมควร การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่ากิจกรรม ข้อที่1-6 ผู้สูงอายุทุกคนต้องทำหมดทุกข้อทีมงานผู้สูงอายุเองตั้งเป้าการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลปากพะยูน ใช้ระยะเวลา 3 เดือนและก็ทำเรื่อยๆ  ต่อเนื่องจนข้อมูลครบถ้วน

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
 มีเรื่องเล่ามากมายที่ผู้สูงอายุเล่าให้ฟัง   ดิฉันเองไม่สนใจที่จดบันทึก  ไม่สนใจว่านั่นคือแหล่งความรู้ที่มีค่าเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอด (ดิฉันเป็นเด็กบ้านนอก อยู่กับพ่อ-แม่-ปู่-ย่า-ตา-ยาย ตั้งแต่เล็ก) จนถือว่าเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งได้เปิดประตู รู้จัก http://gotoknow.org  (ประมาณ 2 เดือน)  เพิ่งคิดได้ว่าเสียดายจริงๆ น่าจะถ่ายทอดความรู้จากท่านผู้เฒ่าผ่านดิฉันสู่เด็กรุ่นหลังบ้าง
ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชายขอบ  วันที่ 26 พ.ย.2548 ทีมงานวิจัยผู้สูงอายุปากพะยูน จะสัญจรนัดพบกันที่ อบต.ดอนประดู่เวลาเดิม(15.00น.)