มาถึงตอนนี้การเดินหน้าเพื่อสร้างและพัฒนา "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ" ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล มาถึง อำเภอ เฉพาะที่อำเภอเขาชัยสน ซึ่งใช้เป็นพื้นที่นำร่อง ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ต้องยอมรับว่าพี่โอ สสอ.เขาชัยสน และทีมงาน CUP เขาชัยสน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน ขับเคลื่อนจริง ๆ คนพิการแต่ละคนที่ได้ลงไปพบปะถึงพื้นที่มีเยอะมากที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูล ทำให้เราหลงดีใจว่าใกล้บรรลุเป้าหมาย (ทางคณิตศาสตร์) แล้ว คนเหล่านั้นแท้ที่จริงยังไม่เคยรู้จักกับคำว่า "สิทธิตนเองเลย" อย่างเช่นมีท่านหนึ่งไม่มีเสียงพูด เครื่องช่วยพูดท่านเคยได้รับมา แต่เสื่อมไปแล้ว พอจะไปขอใหม่ท่านต้องจ่ายเงินเพิ่ม 4,500 บาท (ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องจ่าย) ท่านจึงกลับมารอเงิน 4,500 บาท อยู่ 3 ปีแล้ว พอรู้สิทธิท่านดีใจมากเขียนหนังสือให้ผมอ่านว่า "พูดได้จะไปหาผมที่สำนักงานก่อนเพื่อน" ผมยังแซวเลยว่า "สงสัยคงจะเจอยาก เพราะไม่ค่อยอยู่" (ต้องไปตอนเย็น ๆ ผมจะกลับมานั่งทำงาน) ยังหัวเราะกันเลยเพราะพี่เอมฯ นายทะเบียน UC ของ CUP เขาชัยสน บอกว่าเจอยากจริง ๆ

     ตอนนี้มีตัวแทนคนพิการของหมู่บ้านที่คนพิการเลือกกันเองแล้ว เกิดเป็นประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขาฯ ของตำบลแล้วด้วย เขาเลือกกันเอง ทำกันเองจริง ผมทำหน้าที่เท่าแต่ "ยอน" หมายถึงพูดยั่วยุให้เขาเกิดความต้องการในการรวมตัวกัน ซึ่งในรูปตำบลก็จะมีตัวแทนที่เป็นผู้ดูแลคนพิการด้วย ฉะนั้นความคล่องตัวจึงมีสูงกว่าการเอาแต่คนพิการจริง ๆ และจะทำให้เป็นชมรมฯ ของคนพิการทุกประเภท

     ตอนนี้มาถึงการขยายไปยังอำเภออื่น ๆ ให้ครบทุกอำเภอ ยากมากเพราะบางอำเภอ จนท.มากว่าครึ่งปฏิเสธ สาธารณสุขอำเภอไม่เล่นด้วย ผอ.รพ.หลีกหนีหายหน้า เมื่อผมไปจัดประชุมชี้แจง พูดโน้มน้าว และ "ยอน" ให้คนพิการหวงสิทธิของตนเอง ผมเลยไปหาลุงช่วงฯ นากยกสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง ซึ่งเข้มแข็งมาก และขอให้ลุงเป็นที่ปรึกษาให้ผมในการเดินเรื่องด้วย รวมถึงให้เป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมใหม่ฯ นี้ด้วย เพราะชมรมเดิมไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว (มีข้อมูลมากเพียงพอที่ต้องตัดสินใจเลือกเดินเรื่องใหม่)

     ตัดสินใจเดินต่อโดยการใช้อำเภอเขาชัยสนเป็นแกนหลักของจังหวัด จากนั้นจะเชิญผู้ประสานงานคนพิการ (คนพิการ ผู้นำฯที่เป็นแกนหลัก ญาติ) จากอำเภออื่น ๆ ให้มาร่วมงาน "มหกรรมคนพิการเข้าถึงสิทธิ เฉลิมพระเกียรติฯ" ในวันที่ 2 ธ.ค.2548 เพื่อจะได้เกิดแรงกระตุ้นครั้งยิ่งใหญ่ (shock) ในการคิดถึงการทำงาน การวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เป็น "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" งานนี้ขอช่วยลุงช่วงฯ เป็นหลัก ผมจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ และฝากพี่พร พี่โอ และทีมงานอื่น ๆ ทุกคน (ผมไม่อยู่ 1-2 ธ.ค.2548)

     ทิ้งระยะสัก 15 วัน โดยประมาณ ก็จะขอเชิญ ตัวแทนจากอำเภอ (ประธาน และเลขาฯ) ให้ไปรวมตัวกันที่สมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง เพื่อพูดคุยกัน หาแนวทางดำเนินการสานต่อ จัดวางโครงสร้างองค์กรใช้ชัดเจน จนเป็น "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" ที่สมบูรณ์ สำหรับความต่อเนื่องจะให้เขาช่วยกันคิดและช่วยกันทำ ต่อไปเราก็จะถอยมาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีครับ นี่คือแผนก่อการดีอีกหนึ่งเรื่อง

ขอบคุณทีมงานทุกคนแทนคนพิการด้วยครับ (มีมากกว่านี้)