รายชื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกพย.614 และ พย604, TU

การบริหารจัดการการพยาบาลชุมชน,ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
รายชื่อแบ่งกลุ่ม พย 604
การบริหารจัดการการพยาบาลชุมชน
กลุ่ม 1 สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบล คลอง 3 อ.คลองหลวง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกษร สำเภาทอง
สมาชิกกลุ่ม
1. นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์
2. นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ
4. นางสุกัญญา คุณกิตติ
5. นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา

กลุ่ม 2 PCU สถานที่ ...................................................?
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
สมาชิกกลุ่ม
1. นายศราวุธ อยู่เกษม
2. นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์
3. นางสาวธนพร บุญมุสิก
4. นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
5. นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม

กลุ่ม 3 CUP สถานที่ ...................................?
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มยุรี นิรัตธราดร
สมาชิกกลุ่ม
1. นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
2. นางศรีสุดา เจียะรัตน์
3. นางสาวนรกมล ใหม่ทอง
4. นางสาวศิริกมล กันศิริ
5. นางสาวภัชธีญา บุญพล

กลุ่ม 4 PCU สถานที่ป้อมเพชร(ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
สมาชิกกลุ่ม
1. นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
2. นางอุษา ทัศนวิน
3. นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ
4. นางจารุณี จันทร์เปล่ง
5. นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์

รายชื่อแบ่งกลุ่ม พย 614
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล

กลุ่ม 1 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 2
- ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์
- ดร.มยุรีย์ นิรัตธราดร
สมาชิก
1. นางนิภาวัล บุญทับถม
2. นางญาดา จีนประชา
3. นางสุกัญญา เทพโซ๊ะ
4. นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี

กลุ่ม 2 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 3
- การบริหารทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- การวิเคราะห์ต้นทุนทางการพยาบาล
- จริยธรรมในการบริหารการพยาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์
- ดร.มยุรีย์ นิรัตธราดร
สมาชิก
1. นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
2. นางศรีสุดา เจียะรัตน์
3. นางสาวนรกมล ใหม่ทอง
4. นางสาวศิริกมล กันศิริ
5. นางสาวภัชธีญา บุญพล
6. นางสุกัญญา คุณกิตติ

กลุ่ม 3 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 4
- ทฤษฏีภาวะผู้นำ
- ทฤษฏีการตัดสินใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร.มรรยาท รุจิวิทย์
- ดร.โยทะกา ภคพงศ์
สมาชิกกลุ่ม
1. นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
2. นางอุษา ทัศนวิน
3. นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ
4. นางจารุณี จันทร์เปล่ง
5. นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์
6. นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์

กลุ่ม 4 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 5
- ทฤษฏีการบริหารความขัดแย้ง
- ทฤษฏีการเจรจาต่อรอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ดร.มยุรี นิรัตธราดร
- ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
สมาชิกกลุ่ม
1. นายศราวุธ อยู่เกษม
2. นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์
3. นางสาวธนพร บุญมุสิก
4. นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
5. นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ

กลุ่ม 5 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 6
- ทฤษฏีการสื่อสาร
- ทฤษฏีการแสดงออกที่เหมาะสม
อาจารย์ที่ปรึกษา
- รศ.สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
- ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
สมาชิก
1. นางวิมลพรรณ คอยคำ
2. นางสาวอรทัย ศิลป์ประกอบ
3. นางพรอุษา ประสงค์วรรณ
4. นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา
5. นางสาวสาธนี ธรรมรักษา
6. นางสาวรัชดาภรณ์ ใจอ้าย
สามารถดาวโหลดไฟล์การแบ่งกลุ่มได้ที่นี่วิชาพย.604---> http://gotoknow.org/file/nursing/ns604.doc และพย.614---> http://gotoknow.org/file/nursing/ns614.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง#ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล#พย.614

หมายเลขบันทึก: 7015, เขียน: 12 Nov 2005 @ 23:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.24
เขียนเมื่อ 
     เปิดเรียนแล้วเหรอครับ สนุกกับการเรียนนะครับ
พี่แอร์
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
เอาที่พักเกาะช้าง  วิวเกาะช้างสวยๆมาลงไว้มั่งดิ  แล้วรูปสมาชิกในห้องเรียนหน่ะมีแต่รูปสาวๆ รูปสาว(หลื่อ)น้อยอย่างพี่ไม่มีปรากฎเลยนะยะ