ลูกหมูอ้วน


พยาบาลวิชาชีพ
รพ.ปากพะยูน
Username
narine
สมาชิกเลขที่
1368
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 เกี่ยวกับข้าพเจ้า

 

     การศึกษา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ระดับต้น   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง2ปี)  เทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

พยาบาลศาตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่

การทำงาน
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สอ.บ้านฝาละมี  สสอ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. พยาบาลเทคนิค งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3. พยาบาลวิชาชีพ  งานผู้ป่วยนอก  รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
4. พยาบาลวิชาชีพ  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง


     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
อาภรณ์  หนูพันธ์
รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โทร 0-7469-9043  ต่อ 118, 117
โทรสาร 0-7469-9023

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี