เวทีนี้... มีพี่เลี้ยง

การให้ข้อคิดเห็นสำหรับดิฉันๆถือว่าเป็นกระจกที่ส่องให้ตัวดิฉันเองรู้จักตนเองมากขึ้นและเห็นจุดอ่อนของตนเอง

 

บันทึก........พัฒนาการของชมรมดอกแก้ว อ.ปากพะยูน
ตอน .........น้องใหม่ เริ่มต้นจากความตั้งใจมุ่งพัฒนางาน.....เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง 
       จากความตั้งใจมุ่งพัฒนางาน...เวทีนี้... เริ่มมีพี่เลี้ยง   เรื่มจากประชุมผู้นำกลุ่ม   สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย.......
           
       ก้าวแรกของการเริ่มต้นการนำวิจัยสู่งานประจำ ของชมรมผู้สูงอายุ รพ.ปากพะยูน โดยมี คุณชายขอบจากทีม"ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" ร่วมสังเกตการประชุมด้วย(ประชุมครั้งที่2 วันที่ 9พย.48)  การประชุมครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากจากท่านผู้สังเกตการณ์  เช่น  รูปแบบการจัดสถานที่ การออกแบบประชุม  เทคนิคการประชุม  สำหรับตัวดิฉันขอเสริมเพิ่มจากข้อคิดเห็นของท่านชายขอบอีก 1 ข้อคือการประชุมที่มีผู้สังเกตการณ์ด้วย โดยที่ผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการดีมากเพราะจะได้สะท้อนกลับเห็นภาพที่มีสีสวยงามขึ้น
        การให้ข้อคิดเห็นสำหรับดิฉันๆถือว่าเป็นกระจกที่ส่องให้ตัวดิฉันเองรู้จักตนเองมากขึ้นและเห็นจุดอ่อนของตนเองที่ต้องฝึกวิชาประสบการณ์ด้านเทคนิค AIC  ดิฉันต้องปรับปรุงตนเองให้มากกว่านี้ 
          ทำอย่างไรดี  จึงมีโอกาศได้ฝึกปฏิบัติหรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านนี้บ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนความเห็น (1)

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
      การให้ข้อคิดเห็นสำหรับดิฉัน ๆ  ถือว่าเป็นกระจกที่ส่องให้ตัวดิฉันเองรู้จักตนเองมากขึ้นและเห็นจุดอ่อนของตนเอง
ถึงที่ต้องฝึกหรือปรับปรุง    ดังนั้นการเสนอแนะพูดขอให้เต็มที่   เพื่อการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น