ผมกำลังขอทุนวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 008 003 Basic Flower Arrangement Techniques ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติในหลักการแล้วครับ

  • แรงจูงใจ(แท้)ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการริเริ่มเรื่องการนำKMเข้ามาในด้านการเรียนการสอนมีเป้าหมายอยู่ที่ การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนครับ  เนื่องจากวิชาที่ผมสอนมีนิสิตให้ความสนใจและลงทะเบียนมากทุกภาคการศึกษา จนต้องเปิดเป็น 4 กลุ่ม สำหรับการเรียนการสอนภาคปกติ แต่ละกลุ่มเฉลี่ยกลุ่มละ 100 คนและยังมี module ของคณะแพทยศาสตร์อีกกลุ่มครับ   KMเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะถูกนำมาใช้ในการบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ครับ   บรรยากาศของการเรียนการสอนในวิชานี้ท้าทายดีครับ นิสิตจำนวนมาก กับการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกสาขาวิชาจะนำมาให้ชมในบันทึกต่อไปครับ