วันนี้มาบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งแรกของเทอมสอง สรุปเนื้อหาที่ได้พบดังนี้

  • ทบทวนวรณกรรมใหม่ทั้งหมดตามหัวข้อที่จะศึกษา
  • เลือกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางคลินิก

วันนี้ได้สองหัวข้อที่จะต้องกลับมานำเสนอในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าตั้ง09.00-12.00น. อาจารย์มีเวลาให้ครึ่งวันจะซักถามอะไรให้เตรียมข้อมูลมาให้พร้อมสำหรับการสอบถาม  พรุ่งนี้เครียดแน่ๆเลยเพราะว่าคืนนี้ต้องทำการบ้านตลอด