เมื่อวานมีกระดาษเวียน  1 แผ่น   เป็นกระดาษจริงๆ ค่ะ  ไม่ใช่หนังสือเวียน   เพราะไม่ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ      ในกระดาษระบุว่าขอทราบข้อมูลเหล่านี้.....เพื่อทราบถึงสภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล     
.
ข้อมูลที่ว่าคือ   ชื่อ  อายุ   เพศ   น้ำหนัก   และส่วนสูง     แต่ละคนกรอกข้อมูลไป  บ่นไป   ว่าใครนะเป็นคนขอข้อมูล   และขอไปทำอะไร   (หมายถึงถ้าทราบข้อมูลพวกนี้แล้วจะทำอะไรต่อ)    ก็รู้ๆ  กันอยู่ว่า   ข้อมูลพวกนี้นะ   โดยเฉพาะ  อายุและน้ำหนัก   สาวๆ   เค้าไม่อยากจะบอกกันหรอก     (มันแสลงใจ) 
.
อันที่จริงน่าจะมีวิธีที่ดี   ที่จะจูงใจให้เจ้าของข้อมูล    กรอกข้อมูลให้ด้วยความเต็มใจ     อย่างเช่นจัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพของร่างกายที่   ภาควิชาพยาธิวิทยาจัดขึ้นปีละครั้ง  (จัดมาสองปีแล้ว)      ขอชมคนกันเองว่า     เป็นกิจกรรมที่ดีมาก   ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน  ทั้งอายุ  ส่วนสูง น้ำหนัก   ความหนาของผิวหนัง (ไขมันที่ซุกซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้า)   และทราบถึง "สมรรถนะทางกายภาพ"  ของผู้เข้าร่วมทดสอบ  ทุกคนเต็มอกเต็มใจ  เข้าร่วมการทดสอบและให้ข้อมูล   อย่างสนุกสนาน    เรียกว่าใครไม่ทำเป็นอัน "ตกเทรน"
.
อีกกิจกรรมหนึ่งที่ดี   (จัดโดยคณะแพทย์ ฯ)  คือ  "1  mile walk test"     มีการให้เดินเร็วเป็นระยะทาง 1 ไมล์   และวัดชีพจร   ก่อนและหลังเดิน     และนำข้อมูลไปคิดเป็น index โดยใช้อายุและน้ำหนักเป็นปัจจัยร่วมด้วย    กิจกรรมนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่  ชอบกันมากค่ะ   เพราะได้ข้อมูลมาอวดกันว่า    ทดสอบแล้ว  ได้ดี   ปานกลาง   หรือต้องปรับปรุง  (มีการเกทับกัน  เป็นที่สนุกสนาน)
.
แม้จะสงสัยว่า   แบบสำรวจข้อมูลที่ว่าไว้ข้างต้น   เป็นการล้วง  ข้อมูล  "ส่วนตัว"   แต่ก็เห็นว่าหลายคนกรอกข้อมูลให้   (เพราะคิดว่าคนขอข้อมูลน่าจะเป็นคนกันเอง  คณะแพทย์ของเรา)   กรอกไปบ่นไปว่า    ต่อไปถ้าเค้าขอข้อมูล "สัดส่วน"    พวกเราจะหลวมตัวบอกไปมั๊ยเนี่ย........