หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๕ "สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย"

  ติดต่อ

 

          4.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

               4.1  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  ควรประกอบด้วย จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกนั้น  ควรประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  และผู้แทนจากภาคเอกชน  ชุมชนหรือสังคม ตามความเหมาะสมและภูมิหลังของแต่ละมหาวิทยาลัย

                     กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมด้วย

               4.2  อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด  มีหน้าที่ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  และให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับดูแลอธิการบดีโดยตรง  โดยมีกระบวนการกำกับดูแลที่โปร่งใสชัดเจน

                      การได้มาซึ่งอธิการบดีต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  โดยกำหนดเป็นข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 69094, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:49:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)