หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๓ "ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล"

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

          2.  ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล

               2.1  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนการพัฒนาประเทศ

               2.2  การผลิตบัณฑิต  ควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับตัวไปตามสถานการณ์

               2.3  ให้มีกลไกการจัดสรรงบประมาณหรือกลไกการกำกับดูแล โดยองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น  เพื่อความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

69090

เขียน

24 Dec 2006 @ 11:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:49
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก