หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๓ "ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล"

  ติดต่อ

 

          2.  ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล

               2.1  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนการพัฒนาประเทศ

               2.2  การผลิตบัณฑิต  ควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับตัวไปตามสถานการณ์

               2.3  ให้มีกลไกการจัดสรรงบประมาณหรือกลไกการกำกับดูแล โดยองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น  เพื่อความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 69090, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:49:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)