ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระ และพักในวัดพม่าในเดือนมิถุนายน 2548… พระอเมริกันรูปหนึ่งชื่อ โรเบิร์ต เล่าให้ฟังว่า <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">คนตะวันตก(ฝรั่ง)สนใจเรื่องสุขภาพกันมาก ท่านไม่ฉันเนื้อ ทว่า… ฉันน้ำมันปลามานานกว่า 15 ปีแล้ว นี่คงจะเป็นมังสวิรัติแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพเป็นสำคัญ</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>

 

วันนี้มีข่าวดีมาฝากสำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อ... อาจารย์ดอกเตอร์แคเธอรีน เกล นักระบาดวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเซาแธมทัน สหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)ทำการศึกษาวิจัยพบว่า คนฉลาด(ไอคิวสูง)มีแนวโน้มจะกินมังสวิรัติมากกว่าคนที่ฉลาดน้อย(ไอคิวต่ำ)

อาจารย์ท่านทำการศึกษาในเด็กมากกว่า 8,000 คน ให้ทำแบบทดสอบความฉลาด หรือไอคิว (I.Q.) 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ปี ครั้งที่สองเมื่ออายุ 30 ปี

 

ผลการศึกษาพบว่า คนที่มีค่าคะแนนความฉลาด หรือไอคิวเพิ่มขึ้น 15 หน่วย มีแนวโน้มจะกินอาหารแบบมังสวิรัติเพิ่มขึ้น 38%

กลุ่มตัวอย่างที่กินมังสวิรัติมีหลายรูปแบบดังตาราง (ตารางที่ 1)

    ตารางที่ 1: แสดงรูปแบบมังสวิรัติ <div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

รูปแบบ ร้อยละ (%) ไม่กินเนื้อแดง > 33 ไม่กินเนื้อทุกชนิด + กินไข่หรือนม 4 ไม่กินไข่และนม 2.5

</tbody></table></div> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 33% หรือประมาณ 1 ใน 3 กินมังสวิรัติแบบไม่เคร่งครัด ไม่กินเนื้อแดง (red meat) หรือเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ หมู ฯลฯ </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">กลุ่มนี้ยังคงกินปลา และเนื้อขาว (white meat) หรือเนื้อสัตว์เล็ก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ฯลฯ</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">กลุ่มตัวอย่าง 4% กินมังสวิรัติแบบกินไข่หรือนม 2.5% กินมังสวิรัติแบบเคร่งครัด หรือที่เรียกว่า วีแกน (vegans)”… พวกนี้ไม่กินทั้งเนื้อ ไข่ และนม </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">อาจารย์ท่านกล่าวว่า การกินมังสวิรัติมีส่วนช่วยลดคราบไขมันในเส้นเลือด หรือโคเลสเตอรอล และลดความดันเลือด ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์-อัมพาตลดลง</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ผู้เขียนขอเรียนเสนอว่า เนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ หมู ฯลฯ มีไขมันอิ่มตัวแฝงอยู่ค่อนข้างมาก การกินเนื้อให้น้อยหน่อยน่าจะดีกับสุขภาพ</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">เนื้อสัตว์เล็ก โดยเฉพาะสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน ฯลฯ มีไขมันอิ่มตัวแฝงอยู่ค่อนข้างมากในหนัง… ถ้าลอกหนังออก (หรือถลกหนัง) จะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวไปได้มาก</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> เนื้อปลามีไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าสัตว์บก มีแร่ธาตุดีๆ มากมาย เช่น ไอโอดีนที่ช่วยเสริมการทำงานของสมองและร่างกาย) เซเลเนียมที่ช่วยป้องกันมะเร็ง ฯลฯ มีน้ำมันชนิดดีพิเศษ (โอเมกา-3)</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ส่วนนมซึ่งเดิมมีไขมันอิ่มตัวสูง ปัจจุบันมีนมชนิดไขมันต่ำ (low fat milk) หรือไม่มีไขมัน (nonfat milk) จำหน่ายแล้ว </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">คนที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปควรเปลี่ยนจากนมไขมันเต็มส่วน (whole milk) เป็นนมไขมันต่ำ หรือนมไม่มีไขมันแทน </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">การกินเนื้อน้อยหน่อย ผักมากๆ ผลไม้(เน้นที่ไม่หวานจัด)พอประมาณ และกินปลาน่าจะดีกับสุขภาพ… </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าจะให้ดีกับสมองจริงๆ… เรียนเสนอให้งดเหล้า และไม่สูบบุหรี่ด้วย</p> <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">    แหล่งที่มา: </p>

  • ขอขอบพระคุณ > Smart children “more likely to become vegetarians” > [ Click ] > December 15, 2006. // source: BMJ
  • บล็อก "บ้านสุขภาพ" และการอ้างอิงมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อรักษาโรค > ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT