สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2 (2) : BAR

การดำเนินงานนี้ค่อนข้างเป็น R&D ให้มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ก็มี 4 ศูนย์อนามัยที่ตั้งเป้าหมายทำกิจกรรมใน ชมรมผู้สูงอายุ และอีก 1 ศูนย์อนามัย ตั้งเป้าหมายทำกิจกรรมใน Caregiver - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

เรื่องเล่า KM ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ หาอ่านย้อนได้ที่นี่ การจัดการความรู้ กองทันตสาธารณสุข นะคะ

เมื่อ 21 ธค. โครงการผู้สูงอายุฯ ของกองทันตฯ ได้เปิดการรวมตัวปี 2 ที่จะร่วมดำเนินการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ปีนี้รวม 5 ศูนย์อนามัย (ปีที่แล้ว 3 ศูนย์) ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, ที่ 5 นครราชสีมา, ที่ 10 เชียงใหม่ และมาเพิ่มอีก 2 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น และที่ 7 อุบลราชธานี 

ก็เลยทำให้มี 2 ศูนย์ที่เริ่มโครงการใหม่ ยังไม่ได้เข้าไปประสานพื้นที่ในเรื่องนี้โดยตรงมาก่อน ... จึงเป็นเวทีที่ ทั้งมาเรียนรู้ประสบการณ์ของพี่เก่า และตั้งต้นทำการศึกษาใหม่

ปีนี้ วง ลปรร. ของเรามีข้อเสนอนำเข้าในหลายๆ เรื่อง พอจะสรุปมาให้ฟังได้ ก็คือ

  • การดำเนินงานนี้ค่อนข้างเป็น R&D ให้มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ก็มี 4 ศูนย์อนามัยที่ตั้งเป้าหมายทำกิจกรรมใน ชมรมผู้สูงอายุ และอีก 1 ศูนย์อนามัย ตั้งเป้าหมายทำกิจกรรมใน Caregiver - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • เป้าหมายกิจกรรม ตามโครงการกำหนด คือ (1) ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย ชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้จัดทำกิจกรรม และ (2) พัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการรับรู้ของผู้สูงอายุ
  • กิจกรรมดำเนินการเป็นการทำงานแบบมีส่วนรวม ... บูรณาการเข้ากับบริบทของพื้นที่ เช่น การประสานการทำงานร่วมกันของ โรงพยาบาลชุมชน (CUP) สถานีอนามัย (PCU) ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารท้องถิ่น (อบท.) และกลุ่มอื่นๆ ในท้องถิ่น
  • กองทันตฯ เป็นผู้จัดทำข้อสรุป แบบฟอร์มการประเมินผล พร้อมทั้งวิธีการ
  • กองทันตฯ เป็นเจ้าภาพในเรื่องสิ่งสนับสนุนตั้งต้น เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เอกสารการเผยแพร่ความรู้ และงบประมาณสำหรับการจัดประชุม และติดตาม

ยังมีข้อเสนอเพื่อการ ลปรร. แนวคิดอีกหลายเรื่อง จะค่อยๆ นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#สร้างสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 69085, เขียน: 24 Dec 2006 @ 11:03 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)