เข้าไปที่นี่ครับ

http://gotoknow.org/blog/tutorial/58550

http://gotoknow.org/blog/tutorial/62082

http://howto.gotoknow.org/

http://htutorial.gotoknow.org/

http://gotoknow.org/planet/howto