• เราทราบกันดีว่า คนเราจะอ้วนแค่ไหนนั้น วัดกันได้จากน้ำหนักตัว แต่ถ้าจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะคนเรามีความสูงต่างกัน ก็คงนำส่วนสูง มาพิจารณาด้วยครับ เมื่อเราเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย ความสูงเป็นเมตรสองครั้ง เราจะได้ตัวเลขผลลัพธ์ ตัวเลขที่ได้นี้เรียกว่า BMI หรือ Body Mass Index


<ul style="margin-left: 0.5in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in"><li style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; vertical-align: middle; font-size: 16pt; color: black">เราใช้ค่า BMI นี้เปรียบเทียบกัน ในผู้ที่มี BMI มากกว่าอีกคน ก็แสดงว่า คนที่มี BMI มากกว่าน่าจะอ้วนกว่า แต่ให้ดีควรจะเทียบในเพศเดียวกันนะครับ</li></ul>
<ul style="margin-left: 0.5in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in"><li style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; vertical-align: middle; font-size: 16pt; color: black">อ้วนจัง…
</li></ul> <p> So big
</p><p>  </p><ul style="margin-left: 0.5in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in"><li style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; vertical-align: middle; font-size: 16pt; color: black">ผู้ที่มี BMI มากกว่า 25.0 ก็ถือว่าเริ่มอ้วนระดับหนึ่งแล้ว ถ้ามากถึง 35 หรือ 40 ก็อ้วนมากขึ้น </li><li style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; vertical-align: middle; font-size: 16pt; color: black">บางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออก ลองสมมุตว่าเราสูง 160 ซม. 1.60 เมตร</li></ul> <p style="margin: 0in; font-family: "Cordia New"; font-size: 16pt">ผู้มี BMI 25 จะมีน้ำหนัก 64 กิโลกรัม </p> <p style="margin: 0in; font-family: "Cordia New"; font-size: 16pt">ผู้มี BMI 30 จะมีน้ำหนัก 77 กิโลกรัม</p> <p style="margin: 0in; font-family: "Cordia New"; font-size: 16pt">ผู้มี BMI 35 จะมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม </p> <p style="margin: 0in; font-family: "Cordia New"; font-size: 16pt">ผู้มี BMI 40 จะมีน้ำหนัก 102 กิโลกรัม  </p> <ul style="margin-left: 0.5in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in"><li style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; vertical-align: middle; font-size: 16pt; color: black">ผลกระทบที่สำคัญต่อผิวหนังที่พบได้จากความอ้วนคือ ผลกระทบจากการยืดขยายตัวของผิวหนัง ทำให้มีรอยที่ผิวหนัง เป็นริ้วๆ นึกภาพคล้ายๆ ผิวหนังที่ หน้าท้องที่พบได้จากการตั้งครรภ์  อีกผลกระทบก็คือ จากการมีผิวหนังส่วนเกิน ที่พับไปพับมาเหมือนในรูป ทำให้ ในส่วนของผิวหนัง ที่อยู่บริเวณรอยพับเกิด เป็นจุดที่เป็นเชื้อราได้บ่อยๆ และยิ่งบ่อยมากขึ้นในผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีครับ</li></ul>