ช่วงไม่นานมานี้ Gotoknow ได้มี Blogger คนใหม่ที่ผมประทับใจ เริ่มต้นเขียนบันทึก และเมื่อเริ่มต้นเขียนประสบการณ์และวิธีคิดหล่อหลอมเขา ออกมาผ่านการเล่าผ่านบันทึก อย่างเป็นธรรมชาติ ผมได้ติดตามอ่านอย่างต่อเนื่องและอ่านทุกบันทึก

ผมกำลังคิดว่า บางอย่างที่เขารู้สึก ผมเองก็รู้สึก ผมรับรู้ถึงความตั้งใจ จิตแห่งสาธารณะของคนทำงานประชาสังคม แฝงซ่อนอยู่ในตัวอักษรของพวกเขา  

พวกเขาเหล่านั้น เป็น "กัลยาณมิตรทางปัญญา" ของผม....ใน Gotoknow นั่นเอง ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขานัก แต่ผมประทับใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางร่วมกัน ผ่านการติดต่อผ่านชุมชนเสมือน   เหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกันมาแรมปี...เหมือนเคยได้ร่วมทำงานด้วยกัน

ผมได้บอกเพื่อนคนหนึ่งว่า "นักพัฒนาที่ทำงานเพื่อสังคม แม้ทำงานเพียงเรื่องเล็กๆ แต่เราแสนจะภูมิใจ พลังแห่งความรักและจริงใจ ผลักดันเราเข้าสู่งานชิ้นใหม่เรื่อยๆ แน่นอนว่า เราได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมหลากหลายประเด็นขึ้นเมื่อเราเติบโต ความรู้ ประสบการณ์จะคอยหล่อหลอมให้เราเข้มแข็งขึ้น แกร่งขึ้น" ขอให้อดทนและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

คนประชาสังคม นอกจากจะพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งสิ่งหนึ่งคือ การทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งทั้งกาย และจิตใจ ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ เพราะเราทำงานกับคน ทำงานกับสังคมที่ซับซ้อน หากเราไม่มีภูมิคุ้มกัน เราก็จะอ่อนแอ และแพ้ไปในที่สุด..ผมอยากให้กำลังเพื่อนของผม เพียงเพราะ "ไม่อยากให้คนดีท้อแท้ไป"

   

"พรหมลิขิต" : อิทธิพล บุญบุตร 

"พรหมลิขิต"   ผมพบเขาไม่นานผ่าน Gotoknow   จากบันทึกที่ฉายความตั้งใจ รูปแบบการทำงานที่ลงไปสัมผัสจิตวิญญาณของชุมชนอย่างแท้จริง และ ผมเห็นว่าเขา คือ คนจริง ในบทบาทการทำงานกับสังคม

  

"แผ่นดิน" : พนัส  ปรีวาสนา 

"แผ่นดิน" ผมก็ได้พบเขาในเวลาที่ไล่เลี่ยกับที่ผมรู้จักกับ "พรหมลิขิต" เป็นเรื่องบังเอิญที่เนื้อหาในบันทึกโดนใจผม และบันทึกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเริ่มฉายความเป็นตัวตนของแผ่นดินให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น          

ทั้ง "แผ่นดิน" และ "พรหมลิขิต" ผมถือว่าเป็น "เพื่อนคนพิเศษ" ของผม และเขาทั้งสองมีมุมบางมุมที่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าวิถีที่อาจต่างกันตามบริบทการทำงาน แต่อุดมการณ์ไม่ต่างกันเลย  

บันทึกนี้ผมเขียนเพื่อกัลยาณมิตรคนใหม่ของผมใน Gotoknow และ ชีวิตจริงที่ผมประทับใจทั้งสองคน...ให้กำลังใจในการก้าวเดิน ให้กำลังใจในการสรรค์สร้างสิ่งดีๆในเส้นทางอุดมการณ์ ฝากบอกเพื่อนทั้งสองคนว่า ความดีสวยงามเสมอ นะครับ