ความเห็น 123559

ว่าด้วย “แผ่นดิน” กับ “พรหมลิขิต”

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ Panda

ผมได้พูดคุยกับ Blogger บางท่านที่ มมส.บ่อยๆครับ บุคคลที่อยู่ในบทสนทนาทุกครั้ง คือ "ท่านอาจารย์Panda" นั่นเองครับ

ด้วยความที่ผมไม่ได้รู้จักท่านอาจารย์มาก ก็มีแต่การติดต่อผ่าน บอร์ด G2K แต่ทำให้รู้สึกได้ว่า ท่านเป็นที่รัก นับถือ ของ คนมมส.

ยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับ

ขอบคุณอาจารย์Panda ครับ