ความเห็น 123542

ว่าด้วย “แผ่นดิน” กับ “พรหมลิขิต”

เขียนเมื่อ 
ตามอ่านบันทึกของคุณแผ่นดินเช่นกันค่ะสำหรับคุณพรหมลิขิตนี่จะไปขออ่านด้วยค่ะ...หลังจากนี้