หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๔ "ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย"

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

          3.  ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย

               ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  โดยกลไกของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นองค์กรในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  โดยสภามหาวิทยาลัยจะสามารถกำหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เอง  ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  การบริหารจัดการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี  ที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

69092

เขียน

24 Dec 2006 @ 11:24
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:49
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก