หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๔ "ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย"

  ติดต่อ

 

          3.  ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย

               ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  โดยกลไกของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นองค์กรในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  โดยสภามหาวิทยาลัยจะสามารถกำหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เอง  ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  การบริหารจัดการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี  ที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 69092, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:49:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)