โลกนี้มิร้างรัก

  อาณาจักรแห่งความฝัน

าเถิดมาแบ่งปัน

ร่วมดื่มด่ำมิตรไมตรี   

โลกนี้มีบุปผา           

ละลานตาหลากล้นสี

แต้มแต่งปัฐพี       

        

ระรื่นรมย์ทั้งใกล้ไกล

 

  ลกนี้มีภูผา          

สูงเสียดฟ้าตระการใหญ่                         

มีธารอันฉ่ำใจ          

เป็นต้นธารแห่งปรัชญา

โลกนี้มีหมู่ดาว        

กะพริบพราวเย้าหยอกฟ้า

ทอแสงโอบโลกา        

ต่างผ้าผืนในคืนนอน       

 

          

โลกนี้มีแมกไม้         

ระริกไหวเป็นเพลงสอน            

กล่อมโลกยามรานรอน    

ให้เหือดหายคลายทุกข์ทน    

 

            

โลกนี้มีแดดอุ่น          

คอยเจือจุนทุกแห่งหน             

มีคนไว้สอนคน             

เพื่อเรียนรู้สู่ความจริง   

 

          

มาเถิดมาเรียนรู้         

ดำรงอยู่คู่สรรพสิ่ง             

มาเถิดมาพึ่งพิง            

ตราบโลกนี้ยังงดงาม

ภาพ : กิจกรรมของนิสิตในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหกรรมคนอาสา (เกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้าน)

ความจริงสวยงามเสมอ : คำเขียนของคุณ "จตุพร"