ทุ่งน้ำตก Model


ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ที่มีอะไรน่าค้นหามากมาย "ทุ่งน้ำตก Model"

                                                      -เปิดหน้าสมุดออนไลน์มาบันทึกเรื่องราวของการลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอนำเอากิจกรรมของการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลและส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมติดตามกันครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปตามติดภารกิจของพวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรได้เลยคร้าบ!!!!

  1. "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตก"คือกลุ่มเป้าหมายในการเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน"ในปี 2564 นี้ครับ โดยที่ผ่านมาอำเภอพรานกระต่ายก็ได้ดำเนินโครงการแบบนี้มา 2 กลุ่มแล้ว นั่งก็คือ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกบ้านลานทองน้อย" และ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน" สำหรับกิจกรรมต่างๆ ผมได้นำเอามาบันทึกไว้ที่นี่ครับ ความมั่นคงทางอาหารของ ฅนลานทอง มั่นคงทางอาหารแบบ "Farm Women Group" @หนองหินเตาปูน หม้อข้าว หม้อแกง และนี่เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมตามโครงการครับ เอาเป็นว่าหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตามลิ้งค์บันทึกที่แปะไว้ได้เลยนะครับ 

2.สำหรับโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารนี้ เราได้ลงไปในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพทั่วไปของชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะส่งเสริมหรือดำเนินกิจกรรมเราจึงจำเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนก่อนเป็นอันดับแรกครับ ดังเช่นวันนี้(29 มกราคม 2564)ทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ได้ลงไปดำเนินกิจกรรมนี้ครับ สำหรับกิจกรรมหลักๆ ก็คือ การทำความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตก ให้ทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการก่อน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 รายครับ

3.หลังจากรับทราบแนวทางการส่งเสริมโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้ว เราก็เริ่มสืบค้นข้อมูลต่างๆ ด้วยการทำ"แผนที่หมู่บ้าน"กันก่อนก่อนครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ ภูมิสังคม และข้อมูลในด้านต่างๆ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ช่วยกระตุ้นในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการสอบถาม การใช้บัตรคำ เพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุด พร้อมกับเราจะได้นำเอาแผนที่นี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมต่อครับครับ...

4.หลังจากได้ข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้านทุ่งน้ำตกแล้ว ข้อมูลที่จำเป็นอีกหย่างหนึ่งในการนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานั้นก็คือ"แผนที่ทรัพยากร"หรือตารางการผลิตอาหารในชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับ  โดยเราจะได้รับทราบว่าในรอบ 1 ปีนั้น ชุมชนแห่งนี้มีอาหารจากธรรมชาติอะไรบ้าง และในแต่ละฤดูกาลคนในชุมชนมีการผลิตอาหารอะไรได้บ้าง สรุปผลออกมาแล้วชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรด้านการกินอยู่แบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอยู่บ้าง มีเพียงบางส่วนที่ไม่สามารถผลิตเองได้และนำเข้ามาจากตลาดภายนอกชุมชนครับ และเราก็ได้ข้อมูลในการส่งเสริมและต่อยอดแล้วล่ะครับ...

5.นอกจากได้ข้อมูลต่างๆ แล้ว เราก็ได้วางแผนบ้านตัวอย่างจำนวน 5 หลัง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป พร้อมกับต้องประเมินคุณสมบัติต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่โครงการได้จัดเอาไว้ให้ด้วย ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาอีกเช่นกันครับ

6.หลังจากนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนัดหมายกันในครั้งต่อไป วันนี้เราได้สร้างเครือข่ายเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีออนไลน์เอาไว้ด้วยล่ะครับ การเริ่มต้นดี ดี แบบนี้จะทำให้สมาชิกกลุ่มและคนทั่วไปได้ร่วมติดตามและนำเสนอในสิ่งที่ปฏิบัติในพื้นที่ให้ผู้คนที่สนใจได้ติดตามกันครับ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตกได้จาก Face book นี้ครับ https://www.facebook.com/baant...

นัดหมายพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 9 มีนาคม 2564 นะครับ

7.และวันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ก็ได้เวลานัดหมายแล้วล่ะครับ สำหรับวันนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้การทำขนมไทยโบราณ ให้กับสมาชิกกลุ่มฯครับ ก่อนอื่น"นางอรวรรณ  เก่งสนาม เกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ได้มาพบปะกับสมาชิกกลุ่มและให้แนวทางการดำเนินงานโครงการ เมื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว เราก็เริ่มกิจกรรมกันทันทีครับ..

8.สำหรับวันนี้เราได้รับความรู้จาก"ทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย"น้อง X"ครับ ซึ่งวันนี้จะมาในนามของ"คุณท้าวทองกีบม้า"ที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้การทำขนมไทยโบราณ ที่มีชื่อว่า"ขนมสัมปันนี"ครับ ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อและเป็นการฝึกให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและที่มาของขนมไทยชนิดนี้ทีมวิทยากรจึงเริ่มถ่ายทอดวิทยายุทธกันทันทีคร้าบบบบ..

9.เมื่อนำเสนอเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของขนมไทยพร้อมกับอธิบายถึงหลักการชั่ง ตวง ส่วนผสมต่างๆ แล้ว สมาชิกกลุ่มก็เริ่มลงมือเรียนรู้ภายใต้การดูแลจากทีมวิทยากรอย่างใกล้ชิดครับ สำหรับวันนี้เราแบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มครับ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ..

10.ใช้เวลาในการชั่งตวงส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ลงมือผสมแป้งและเตรียมพร้อมสำหรับการทำขนมไทยโบราณกันได้แล้วครับ..

11.พอได้เวลาปั้นขนมแล้วบรรดาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ก็เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยกันอย่างสนุกสนานครับ กิจกรรมแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาและต่อยอดให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ..

12.และนี่ก็คือผลงานจากฝีมือ"สมาชิกกลุ่ม"ที่ช่วยกันทำในวันนี้ครับ ออกมาดูสวยงาม พร้อมกับได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งด้วย ถือเป็นการส่งต่ออารยธรรมของการกินอยู่แบบไทยๆ ได้อย่างน่าประทับใจมากๆ เลยล่ะครับ...

13.ใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันจนล่วงเลยเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วล่ะครับ ดังนั้นในมื้อนี้เราจึงได้รับประทานอาหารกันอย่างเต็มที่ในเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงกันเลยทีเดียว 5555 และนี่ก็คือ"ความอร่อยที่ไม่เคยปราณีใคร"ครับ..

14.และนี่ก็คือการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชนของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตก"ครับ สำหรับประเด็นในการส่งเสริมและพัฒนานั้น ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดในเวลาเพียง 2 ครั้งสำหรับการเข้าไปถ่ายทอด แต่ต่อจากนี้ไปชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนที่เราจะเข้าไปส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เสร็จสิ้นโครงการ แต่เป้าหมายของการส่งเสริมก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรให้สามารถก้าวเดินและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ เอาเป็นว่ารอติดตามกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตกได้จาก Fb https://www.facebook.com/baant... และบันทึกของผมได้นะครับ...

สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณ"ทีมงานคุณภาพ"ทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ...

                                     สวัสดีครับ

                                       เพชรน้ำหนึ่ง

                                         05/03/2564ความเห็น (2)

อาหาร คือปัจจัยที่นำพาไปสู่ความมั่นคงของชีวิตโดยแท้ครับ

ดิน น้ำ ป่า - บ่เกิดของอาหาร แม้วันนี้จะมีเทคโนโลยีมาแปรรูป หรือผลิตอาหารหลากรูปก็เถอะ แต่อาหารที่แท้ในวิถีมนุษย์ คือ ความสัมพันธ์ที่แอบอิงอยู่กับธรรมชาติ และยิ่งเป็นมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น ยิ่งน่าสนใจมากๆ

ชื่นชม ครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-แหล่งอาหารมีไว้สำหรับหล่อเลี้ยงชุมชนตั้งแต่โบราณนานมา-ไม่แปลกใจว่าบางแห่งอยู่ในพื้นที่ ที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน-แต่ชุมชนก็อยู่รอดมาได้ นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัว ตั้งรับ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่-มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายๆ อย่างที่เชื่อมร้อยวิถีให้มีความเข้มแข็ง-ขอบคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยมชมและเพิ่มประเด็นแลกเปลี่ยนกับบันทึกนี้ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี