ครูนอกระบบ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: aree16
  • ครู กศน.ตำบล โนนข่า
  • กศน.อำเภอพล
  • สมาชิกเลขที่ 23333
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

การศึกษา
          - โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กทม.
          - วิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กทม.
          - บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (การศึกษาไร้พรมแดน) ศูนย์ขามแก่นฯ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
การทำงาน
          - กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารอากาศ บางซื่อ กทม.
          - ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกุดกว้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธารามตำบลหนองแวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอพล จังหวัดขอนแก่น
          -  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล 14 ชุมชน

          -  ปัจจุบันรับผิดชอบ กศน.ตำบลโนนข่า