ครูนอกระบบ

ครู กศน.ตำบล โนนข่า
กศน.อำเภอพล
Usernamearee16
สมาชิกเลขที่23333
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา
          - โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กทม.
          - วิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กทม.
          - บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (การศึกษาไร้พรมแดน) ศูนย์ขามแก่นฯ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
การทำงาน
          - กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารอากาศ บางซื่อ กทม.
          - ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกุดกว้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธารามตำบลหนองแวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอพล จังหวัดขอนแก่น
          -  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล 14 ชุมชน

          -  ปัจจุบันรับผิดชอบ กศน.ตำบลโนนข่า