• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

 • Username: aree16
 • ครู กศน.ตำบล โนนข่า
 • กศน.อำเภอพล
 • สมาชิกเลขที่ 23333
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}
  

ประวัติย่อ

การศึกษา
          - โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กทม.
          - วิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กทม.
          - บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (การศึกษาไร้พรมแดน) ศูนย์ขามแก่นฯ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
การทำงาน
          - กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารอากาศ บางซื่อ กทม.
          - ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกุดกว้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธารามตำบลหนองแวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอพล จังหวัดขอนแก่น
          -  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล 14 ชุมชน

          -  ปัจจุบันรับผิดชอบ กศน.ตำบลโนนข่า