ครูนอกระบบ

นาง ณัฐนิธิ อารีย์ อักษรวิทย์
  • สมาชิกเลขที่ 23333
  • Username aree16
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Thu May 24 2007 14:17:11 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Sat Apr 18 2015 16:16:27 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

การศึกษา
          - โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กทม.
          - วิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน กทม.
          - บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (การศึกษาไร้พรมแดน) ศูนย์ขามแก่นฯ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
การทำงาน
          - กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารอากาศ บางซื่อ กทม.
          - ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกุดกว้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธารามตำบลหนองแวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น
          - ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอพล จังหวัดขอนแก่น
          -  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล 14 ชุมชน

          -  ปัจจุบันรับผิดชอบ กศน.ตำบลโนนข่า