เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เป็นวันที่สดใสและนิมิตหมายที่ดีชาวกิจการนักศึกษา  5 วิทยาเขต/คณะ   เริ่มต้นพิธีเปิดและบรรยายนโยบาย KM กิจการนักศึกษาโดย(คุณเอื้อ) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม เสริมต่อความชัดเจนการสร้างวัฒนธรรม KM จากคุณเมตตาและทีมงานคณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัย พร้อมนำกระบวนการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ โดยคุณวรภาคย์ ไมตรีพันธ์ เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมและการจัดการพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การวัด การฝึกฝนเรียนรู้ และการชมเชยให้กำลังใจ สร้างความสุขและความสนุกสนาน (ลืมอายุ) เป็นที่ถกเถียงและวุ่นวายเรื่องของอายุ น้ำหนักของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ห้องประชุมเป็นเสมือนสนามเด็กเล่น  และสร้างความสุขให้ผู้เข้าอบรม ชี้วัดได้จากเสียงหัวเราะและใบหน้าที่เบ่งบานไปด้วยความสุข

stu5.jpg

และเหนื่อยกันไปตามๆกัน เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้มานานจนลืม

stu3.jpg

stu4.jpg

ต่อด้วยเทคนิคการนำกระบวนการการจัดการความรู้ โดย ดร.กลางเดือน โพชนา จุดประกาย EK ( Explicit knowledge) และ TK (Tacit knowledge) มีตัวอย่างการปรุงอาหารของ แด จุง กึม และภาพประกอบการบรรยาย  การจัดการความรู้ที่เป็นไฮไลท์ คือการจัดการEK  และ TK สองส่วนมาประกอบกัน โดยเน้นเป้าหมายขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญและใช้ KM เป็นเครื่องมือ  ต่อด้วยกระบวนการ KM โมเดลปลาทู  เน้นปลาทูต้องสะบัดหางและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมขององค์กร

"การแบ่งปันความรู้"หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทุกคนนำไปปฎิบัติให้ก่อเกิดความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets) สอดคล้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  KPIs ต่อด้วยบันได 4 ขั้นของการเรียนรู้ (learning)

ช่วงบ่ายมีภาพบรรยากาศแบ่งกลุ่ม Workshop นำทีมงานโดยคุณอนุชา หนูนุ่น(ชายขอบ) และทีมงาน ร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงาน ความภาคภูมิใจ

DSC01226.JPG DSC01225.JPG DSC01224.JPG DSC01223.JPG DSC01222.JPG DSC01221.JPG

DSC01219.JPG

โปรดติดตามตอนต่อไป (Storytelling)