อันคิดดีทำดี

ใช่ว่าดีที่เราคิด

ผ่องเพื่อนมิตรสังคม

ต้องเห็นดีถึงดีได้

เมื่อคิดดีทำดี

เป็นศรีสังคมไทย

ให้สะสมความดีไว้

ตลอดกาล

หากคิดดีทำดี

มีคนค้าน

อย่าดื้อค้านฝืนทำการ

งานจะเสีย