แผนผังเพลงอีแซว แบบของครูพิสูจน์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนผังเพลงอีแซว แบบของครูพิสูจน์

แผนผังเพลงอีแซว แบบของครูพิสูจน์ คณะของเพลงอีแซว(แบบของครูพิสูจน์) ๑ บท จะยาวเท่าใดก็ได้ตามความเหมาะสม ๑ บาท (ในที่นี้คือ ๑ บรรทัด) จะมี ๔ วรรคย่อย วรรคหนึ่ง จะมี ๔ พยางค์ หรือ อาจมี ๓ หรือ ๕ หรือมากกว่านั้นก็ได้ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ควรสัมผัสกับคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคที่ ๒ (แต่สัมผัสกับคำที่ ๒ ดูจะเหมาะ) คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ คำสุดท้ายของทุกบาท(ทุกบรรทัด)ต้องสัมผัสกัน สัมผัสในที่นี้หมายถึงสัมผัสสระ การสัมผัสอนุโลมให้สระสั้นสัมผัสกับสระยาวได้ เช่น ไป-ชาย, กิน-ปีน

เนื้อเพลงอีแซว ตามแนวสุพรรณ มาเรียนรู้กัน แสนง่ายดาย

คุณครูพิสูจน์ เขาพูดเขาสอน ร้อยรสบทกลอน นำมาขยาย

เผยแพร่ความรู้ ออกสู่สังคม ให้ชนชื่นชม ของป้าของยาย

คุณยายบัวผัน ป้าขวัญจิตนี้ ท่านมีของดี อยู่มากมาย

ศิลปินแห่งชาติ ประกาศศักดิ์ศรี สุพรรณบุรี ยังยิ่งใหญ่

รุ่นลูกรุ่นหลาน สืบสานกันต่อ รุ่นย่ารุ่นพ่อ มิให้สูญหาย

บางลี่วิทยา อาสาเป็นทูต ถ้าครูพิสูจน์ ยังไม่ตาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (0)