การรวมกิจการ                   ถ้าหากให้รวมกับกิจการกับเพื่อนในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจนั้น  ในความคิด คิดว่าจะรวมกับกิจการขายกิ๊ฟช็อบ ซึ่งเป็นรวมธุรกิจแบบแนวนอน ที่รวมเอาธุรกิจในลักษณะที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน  เป็นการขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น  แต่ก็ต้องอยู่กับเวลา สถานที่ที่ต้องการประกอบกิจการ และความตกลงที่ว่าด้วยการบริหาร การลงทุน ซึ่งในการรวมกิจการครั้งนี้ มุ่งไปในแนวคิดของการร่วมลงทุนทางด้านการเงินและสินค้าที่วางจำหน่าย